1
00:00:33,760 --> 00:00:34,921
Robyn?

2
00:00:37,800 --> 00:00:39,290
Vydáš sa za mňa?

3
00:00:42,360 --> 00:00:43,805
Áno.

4
00:01:39,400 --> 00:01:41,129
Chcem sa s tebou
dnes pomilovať.

5
00:01:52,680 --> 00:01:54,125
Nemaj strach, Murch!

6
00:01:55,360 --> 00:01:57,647
Myslel som si, že
sme tam mali spojenie.

7
00:02:10,080 --> 00:02:11,923
<i>Robíme to, čo musíme,

8
00:02:12,120 --> 00:02:14,805
aby sme postavili školu,
kde môžeme učiť dokonalosť.

9
00:02:15,040 --> 00:02:17,088
A presne to som chcel robiť.

10
00:02:17,280 --> 00:02:20,329
Čo to bolo za keksík?

11
00:02:20,720 --> 00:02:23,485
Shelby, je koniec.

12
00:02:42,760 --> 00:02:44,000
Ja som pasák.

13
00:02:44,160 --> 00:02:46,925
Takže moja budúcnosť vyzerá veľmi
jasná, ďakujem veľmi pekne.

14
00:02:57,480 --> 00:03:00,006
<i>Veľmi, veľmi, veľmi dávno,

15
00:03:00,800 --> 00:03:02,325
<i>Mia spala s tvojím svedkom.

16
00:03:03,760 --> 00:03:05,091
<i>Mohol som ťa včera v noci zabiť.

17
00:03:05,280 --> 00:03:06,281
Môžem to spraviť aj teraz.

18
00:03:06,920 --> 00:03:08,410
<i>Nič by sa tým nezmenilo.

19
00:03:08,640 --> 00:03:10,529
Môžeš ma naveky nenávidieť, chlape.

20
00:03:11,120 --> 00:03:12,531
Ale nie Miu.

21
00:03:13,960 --> 00:03:16,008
Tak moc ťa miluje.

22
00:03:16,880 --> 00:03:20,282
<i>Chlape, hľadel si svojej
dokonalej žene do tváre.

23
00:03:21,520 --> 00:03:23,284
<i>Vy dvaja ste
pre seba stvorení.

24
00:03:43,800 --> 00:03:45,325
........