1
00:00:38,494 --> 00:00:41,074
47 RÓNINŮ

2
00:00:46,403 --> 00:00:51,060
<i>Starobylé feudální Japonsko,
země zahalená tajemstvím.</i>

3
00:00:51,139 --> 00:00:53,298
<i>Zapovězená pro cizince.</i>

4
00:00:53,298 --> 00:00:57,541
<i>Skupina magických ostrovů,
kde přebývají čarodějnice a démoni.</i>

5
00:00:58,127 --> 00:01:00,381
<i>Národ soupeřících provincií,</i>

6
00:01:00,381 --> 00:01:02,795
<i>jejímž pánům vládne Šógun,</i>

7
00:01:02,795 --> 00:01:05,321
<i>jehož vůle je naprosto svrchovaná.</i>

8
00:01:06,592 --> 00:01:09,532
<i>Mír v říši udržují samurajové.</i>

9
00:01:09,532 --> 00:01:11,305
<i>Mistrové meče.</i>

10
00:01:11,710 --> 00:01:16,268
<i>Jejich posláním je za každou cenu chránit
život pána své provincie. </i>

11
00:01:16,794 --> 00:01:19,822
<i>Pokud by snad samuraj někdy svého
pána ztratil, nebo zklamal,</i>

12
00:01:19,822 --> 00:01:23,600
<i>padla by na něj největší hanba
v japonské společnosti.</i>

13
00:01:24,027 --> 00:01:26,298
<i>Stal by se róninem.</i>

14
00:01:27,674 --> 00:01:30,718
<i>A i přes to díky tomuto příběhu
o 47 róninech...</i>

15
00:01:30,818 --> 00:01:34,154
<i>...poznáte historii celého Japonska.</i>

16
00:01:36,823 --> 00:01:39,071
<i>Vše začalo jedním chlapcem.</i>

17
00:01:40,857 --> 00:01:45,199
<i>Nikdo neví, kde se vzal.
Ani jak se octnul v provincii Ako.</i>

18
00:01:46,394 --> 00:01:49,783
<i>Někteří tvrdí, že byl odvržené dítě,
které přežilo mezi šelmami.</i>

19
00:01:53,973 --> 00:01:59,592
<i>Podle dalších ho vychovali Tengu,
lesní démoni.</i>

20
00:02:00,816 --> 00:02:03,001
<i>Ti ho měli naučit temným silám</i>

21
00:02:03,001 --> 00:02:06,454
<i>a vycvičit ho v umění zabíjet.</i>

22
00:02:10,094 --> 00:02:13,438
<i>Zlo, před kterým utekl,
na něm zanechalo stopu.</i>

23
00:02:27,934 --> 00:02:29,947
........