1
00:00:08,051 --> 00:00:10,427
<i>Na tváři cítím slunce.</i>

2
00:00:10,998 --> 00:00:16,104
<i>Kolem sebe vidím stromy,
ve vánku cítím vůni květin.</i>

3
00:00:17,022 --> 00:00:18,268
<i>Je to krása.</i>

4
00:00:23,361 --> 00:00:27,007
<i>V tuto chvíli nejsem
uvězněná ve vesmíru.</i>

5
00:00:28,570 --> 00:00:32,764
<i>Je to 97 let, co nukleární apokalypsa
všechny na Zemi zabila</i>

6
00:00:32,884 --> 00:00:38,489
<i>a planeta doutnala radiací.
Naštěstí existují přeživší.</i>

7
00:00:39,035 --> 00:00:43,067
<i>12 národů mělo v době dopadu
bomb operační vesmírné stanice.</i>

8
00:00:43,788 --> 00:00:48,576
<i>Teď je tu pouze Archa,
jedna stanice vytvořená z těch několika.</i>

9
00:00:50,365 --> 00:00:54,436
<i>Říkají nám, že Země bude
opět obyvatelná za 100 let.</i>

10
00:00:54,556 --> 00:00:56,671
<i>4 další generace
zavřené ve vesmíru</i>

11
00:00:56,791 --> 00:00:59,711
<i>a lidi budou moct domů,
zpátky na zem.</i>

12
00:00:59,831 --> 00:01:04,793
<i>Země je náš sen.
Tohle je realita.</i>

13
00:01:05,767 --> 00:01:10,236
- Vězni 319, obličejem ke zdi.
<i>- Realita je na houby.</i>

14
00:01:11,420 --> 00:01:15,357
- Co se děje?
- Ticho. Zvedni pravou ruku.

15
00:01:15,477 --> 00:01:18,393
Ne, ne, ještě není můj čas.
18 mi bude až za měsíc.

16
00:01:18,513 --> 00:01:20,639
- Zvedni ruku.
<i>- Na Arše je každý zločin,</i>

17
00:01:20,759 --> 00:01:24,283
<i>- byť sebemenší, trestán smrtí.
Pokud vám není pod 18.</i>

18
00:01:24,403 --> 00:01:27,468
- Hodinky. - Ne, patřily otci.
- Sundej je. - Ne.

19
00:01:27,588 --> 00:01:28,588
Ne.

20
00:01:35,277 --> 00:01:38,307
<i>Mladistvé pachatele
dávají sem, do vězení.</i>

21
00:01:38,427 --> 00:01:40,699
<i>My mu říkáme nebeská krabice.</i>
........