1
00:00:03,705 --> 00:00:05,081
Tohle místo bylo peklo.

2
00:00:07,368 --> 00:00:10,064
- Je tohle ten dům, kde byla
zavražděna ta žena? - Ano.

3
00:00:10,992 --> 00:00:13,306
Vídám je neustále. Nahoře
v keřích, ve stromech.

4
00:00:14,137 --> 00:00:15,836
Myslím, že je potřeba
provést výzkum.

5
00:00:16,012 --> 00:00:17,380
- Tady?
- Absolutně.

6
00:00:17,740 --> 00:00:19,124
"...prosím...Aarone..."

7
00:00:19,980 --> 00:00:21,042
"...je to on..."

8
00:00:21,792 --> 00:00:24,216
Někteří lidé věří v duchy.

9
00:00:25,266 --> 00:00:26,624
Někteří lidé nevěří.

10
00:00:27,570 --> 00:00:31,282
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

11
00:00:33,265 --> 00:00:34,698
Chceme odpovědi.

12
00:00:36,049 --> 00:00:38,873
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

13
00:00:39,954 --> 00:00:41,353
naši reputaci...

14
00:00:43,578 --> 00:00:47,137
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

15
00:00:48,129 --> 00:00:51,082
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

16
00:00:51,409 --> 00:00:53,569
- Leze to k tobě!
- Tohle nedokážu vysvětlit.

17
00:00:55,706 --> 00:00:59,671
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

18
00:00:59,863 --> 00:01:02,296
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com

19
00:01:03,078 --> 00:01:05,807
Každé město,
každé městečko,

20
00:01:06,167 --> 00:01:09,375
každá budova má nějaký
příběh k vyprávění.

21
00:01:11,527 --> 00:01:16,273
Když vyšetřujeme, zkoumáme
historii budovy, země i regionu.

22
00:01:17,145 --> 00:01:20,215
........