1
00:00:07,455 --> 00:00:10,958
Vaše ctihodnosti, obžalovaní
Howard Lampe a Darla Riggs,

2
00:00:10,960 --> 00:00:13,660
společně převezli a dodali kokain

3
00:00:13,662 --> 00:00:15,662
při letu z Ria letos v červenci.

4
00:00:15,664 --> 00:00:17,464
Měli by být souzeni společně, protože

5
00:00:17,466 --> 00:00:19,366
Se dopustili tohoto zločinu společně.
- Ne, jsou společně

6
00:00:19,368 --> 00:00:21,535
<i> obviněni ze spáchání tohoto zločinu. < / i >

7
00:00:21,537 --> 00:00:24,936
Bylo by k újmě mé klientky,
aby byla souzena spolu s panem Lampem.

8
00:00:24,937 --> 00:00:26,098
- A k újmě mého klienta...
- Opětovně žádáme, Vaše Ctihodnosti,

9
00:00:26,099 --> 00:00:27,875
- spolu s paní Riggs.
- oddělit tyto případy ...

10
00:00:27,876 --> 00:00:28,509
- Je to jen v zájmu hospodárnosti řízení ...
- Vaše ctihodnosti,

11
00:00:28,511 --> 00:00:29,910
všichni svědci obžaloby jsou společní

12
00:00:29,912 --> 00:00:31,845
pro p. Lampe i pí Riggs.

13
00:00:31,847 --> 00:00:33,280
Je zcela nesmyslné,

14
00:00:33,282 --> 00:00:36,149
nutit tyto svědky svědčit
ve dvou samostatných procesech.

15
00:00:36,151 --> 00:00:37,984
- Ano, chápeme tyto potíže ...

16
00:00:37,986 --> 00:00:39,286
- To není o potížích.
- To je malá cena, kterou zaplatíme ...

17
00:00:39,288 --> 00:00:42,023
- Jde o nákladné výdaje ...
- za to, co by měl být tento proces.

18
00:00:42,024 --> 00:00:42,324
To je nespravedlnost, Vaše Ctihodnosti.

19
00:00:42,325 --> 00:00:44,757
- To se zdá malicherné ...
- Děkuji ... vám všem.

20
00:00:44,789 --> 00:00:46,956
Mám obavy, zástupci,

21
00:00:46,958 --> 00:00:49,926
že požadavek na rozdělení na
dva procesy nebyl podán

22
00:00:49,928 --> 00:00:52,007
včas.

23
........