1
00:00:01,665 --> 00:00:05,665
The Simpsons S25E15
The War of Art
Válka umění

2
00:00:10,604 --> 00:00:15,601
"Líza chce tečka tečka tečka

3
00:00:16,089 --> 00:00:17,333
morče?"

4
00:00:22,291 --> 00:00:24,109
MORČE

5
00:00:30,196 --> 00:00:33,354
Homere, věděl jsi,
že se morčata samy čistí?

6
00:00:33,384 --> 00:00:36,578
A když jsou nadšené, tak vyskočí,
říká se tomu popkornování.

7
00:00:36,757 --> 00:00:39,863
Líza vás k tomu navedla,
sice nevím jak, ale je za tím ona.

8
00:00:43,437 --> 00:00:44,725
Smajlíci,

9
00:00:44,755 --> 00:00:47,273
teď zašla moc daleko.

10
00:00:48,576 --> 00:00:52,390
Lízo, s otcem nás
znepokojuje to tvoje navádění.

11
00:00:53,995 --> 00:00:56,850
Nikdy jsem neměla žádného
mazlíčka, hodiny mi běží.

12
00:00:57,163 --> 00:01:00,709
Nechci být jedna z těch holek,
co s tím čekají do šestnácti

13
00:01:00,739 --> 00:01:02,021
a pak už je pozdě.

14
00:01:02,796 --> 00:01:06,297
Mluvili jsme o tom a jestli
to morče tak moc chceš,

15
00:01:06,327 --> 00:01:08,344
musíš podepsat tohle prohlášení.

16
00:01:09,561 --> 00:01:11,802
"Já, Líza Simpsonová,
čestně prohlašuji,

17
00:01:11,832 --> 00:01:14,275
že přijímám plnou odpovědnost
za tohoto psa, kočku, jiné."

18
00:01:14,305 --> 00:01:15,335
Zaškrtni "jiné".

19
00:01:15,471 --> 00:01:19,343
"To zahrnuje krmení, koupání,
a úklid všech tělesných odpadů,

20
00:01:19,523 --> 00:01:22,942
a až nadejde čas,
pohřbení či spláchnutí."

21
00:01:22,972 --> 00:01:24,711
Standardní ustanovení.

22
00:01:24,745 --> 00:01:26,679
Tyhle všechny kolonky
........