1
00:00:07,529 --> 00:00:11,966
Naše planeta je plná
neuvěřitelných divů přírody.

2
00:00:12,009 --> 00:00:13,283
Podívejte se na to!

3
00:00:15,529 --> 00:00:16,803
Whoo!

4
00:00:16,849 --> 00:00:19,283
Skrývá v sobě ohromnou sílu ...

5
00:00:21,729 --> 00:00:26,883
... a přesto, je to zřídka zmíněno
v našich učebnicích dějepisu.

6
00:00:28,409 --> 00:00:31,526
Jsem tady, abych to změnil.

7
00:00:34,049 --> 00:00:38,247
Podívám se na čtyři
velké síly planety,

8
00:00:38,289 --> 00:00:40,166
které utvářely naši historii.

9
00:00:47,969 --> 00:00:51,928
Síla ohně ...

10
00:00:51,969 --> 00:00:53,641
Oh ...

11
00:00:53,689 --> 00:00:57,204
... která podpořila velké
technologické objevy.

12
00:00:58,249 --> 00:00:59,238
Vítr ...

13
00:01:02,729 --> 00:01:06,324
... který ovlivnil vzestupy i pády říší.

14
00:01:09,369 --> 00:01:10,848
Voda. ..

15
00:01:13,089 --> 00:01:18,641
...naše snaha dostat ji pod
kontrolu, urychlila lidský pokrok.

16
00:01:20,889 --> 00:01:26,407
Ale tento týden, se podívám
dovnitř samotné Země.

17
00:01:28,169 --> 00:01:32,481
Je to neznámý svět,
horký a extrémní.

18
00:01:39,449 --> 00:01:43,761
Který nám poskytuje suroviny
pro naše dobývání planety,

19
00:01:43,809 --> 00:01:45,288
ale všechno má svou cenu.

20
00:01:49,169 --> 00:01:54,801
To je velký neznámý
příběh lidské historie.

21
00:01:57,169 --> 00:02:00,801
JAK NÁS ZEMĚ STVOŘILA

22
00:02:01,569 --> 00:02:04,801
Hlubiny Země

23
00:02:09,449 --> 00:02:12,009
Skryté neviditelné uvnitř Země,
........