1
00:01:15,249 --> 00:01:18,847
Tak už naposledy,
pozor na moji uniformu.

2
00:01:18,967 --> 00:01:21,520
Nevypadá na tobě dobře.
Je tak zářivá, tak nová.

3
00:01:21,640 --> 00:01:24,816
- Jako kdyby tě oblékla máma.
- Přesně. - Aramisi?

4
00:01:24,936 --> 00:01:26,472
Co si o tom myslíš ty?

5
00:01:26,592 --> 00:01:29,423
Myslím,
že jsme se dostali do ráje.

6
00:01:30,816 --> 00:01:32,690
- Poslouchejte.
- A co?

7
00:01:47,792 --> 00:01:49,714
Ne, ne, ne!

8
00:01:53,345 --> 00:01:55,222
- To vypadá líp.
- Mnohem líp.

9
00:01:55,342 --> 00:01:59,792
- Kdo ví, jednoho dne by mohl nějakou
ránu schytat. - Tak to se nikdy nestane.

10
00:02:08,920 --> 00:02:11,835
Jsou všichni Francouzi
tak důvtipní jako vy, Vaše Veličenstvo?

11
00:02:11,955 --> 00:02:13,404
To určitě ne.

12
00:02:15,627 --> 00:02:18,133
Modlím se, aby nás vaše dcera
doprovodila na venkov.

13
00:02:18,253 --> 00:02:20,520
Může si užívat zahrady,
zatímco budeme lovit.

14
00:02:20,640 --> 00:02:24,540
- Nebo bych mohla lovit s vámi.
- Charlotte má docela dobrou mušku.

15
00:02:25,200 --> 00:02:26,950
V Hamburgu dámy střílí?

16
00:02:27,880 --> 00:02:30,280
Vy mě ale škádlíte,
Vaše Veličenstvo.

17
00:02:31,131 --> 00:02:32,359
A co když ano?

18
00:02:33,670 --> 00:02:37,177
Vaše dcera je velmi okouzlující
mladá dáma, hrabě Mellendorfe.

19
00:02:37,297 --> 00:02:42,076
Jsem hrdý, že můžu říct, že se její
dvě sestry velmi dobře provdaly.

20
00:02:42,196 --> 00:02:46,240
Požehnaly mě devíti vnoučaty,
z toho sedmi chlapci.

21
00:02:47,390 --> 00:02:50,632
Jsem si jistý, že jste pevně odhodlaný
Charlotte provdat stejně dobře.

........