1
00:00:01,238 --> 00:00:05,603
I'll have a blue

2
00:00:05,728 --> 00:00:08,066
Christmas

3
00:00:08,068 --> 00:00:10,657
Without you

4
00:00:11,720 --> 00:00:13,871
I'll be so blue...

5
00:00:16,614 --> 00:00:17,827
Co to je?

6
00:00:18,906 --> 00:00:20,378
Jarní úklid v prosinci?

7
00:00:20,863 --> 00:00:22,613
Oh, já jen, však víš,

8
00:00:22,615 --> 00:00:24,615
dělám pořádek.

9
00:00:24,617 --> 00:00:27,285
Měl bys ho ještě úmýt a navoskovat.

10
00:00:27,287 --> 00:00:29,987
Cos udělal? Vzal´s ho k
Jiffymu na Franklinské?

11
00:00:29,989 --> 00:00:31,966
Ne, to ne.

12
00:00:32,091 --> 00:00:33,126
Udělal jsem to sám.

13
00:00:33,251 --> 00:00:35,368
Ne, neudělal.
Viděl jsem tvou práci s voskem.

14
00:00:35,493 --> 00:00:37,175
Vzals ho k Jiffymu, že jo?

15
00:00:37,465 --> 00:00:39,163
Jen mě už nebavilo vozit se
v popelnici, to je celý.

16
00:00:39,165 --> 00:00:40,348
To je zločin?

17
00:00:40,350 --> 00:00:42,550
Ne.

18
00:00:43,354 --> 00:00:46,428
Překlad a korekce
Nicholas Monsarrat.

19
00:00:51,643 --> 00:00:54,611
Zařídil jsem, aby tu Santa
zůstal i po zavíračce.

20
00:00:54,613 --> 00:00:56,797
Budeme mít celý krám pro sebe.

21
00:00:56,799 --> 00:00:58,565
Rozmazluješ naše děvčata.

22
00:00:58,567 --> 00:01:00,117
Jsou vánoce.

23
00:01:00,119 --> 00:01:02,269
Slečno Rizzo.

24
00:01:02,271 --> 00:01:04,154
Rodina Savino. Veselé vánoce!
........