1
00:00:02,222 --> 00:00:06,587
I'll have a blue

2
00:00:06,712 --> 00:00:09,050
Christmas

3
00:00:09,052 --> 00:00:11,641
Without you

4
00:00:12,704 --> 00:00:14,855
I'll be so blue...

5
00:00:17,598 --> 00:00:18,811
Co to je?

6
00:00:19,890 --> 00:00:21,362
Jarní úklid v prosinci?

7
00:00:21,847 --> 00:00:23,597
Oh, já jen, však víš,

8
00:00:23,599 --> 00:00:25,599
dělám pořádek.

9
00:00:25,601 --> 00:00:28,269
Měl bys ho ještě úmýt a navoskovat.

10
00:00:28,271 --> 00:00:30,971
Cos udělal? Vzal´s ho k
Jiffymu na Franklinské?

11
00:00:30,973 --> 00:00:32,950
Ne, to ne.

12
00:00:33,075 --> 00:00:34,110
Udělal jsem to sám.

13
00:00:34,235 --> 00:00:36,352
Ne, neudělal.
Viděl jsem tvou práci s voskem.

14
00:00:36,477 --> 00:00:38,159
Vzals ho k Jiffymu, že jo?

15
00:00:38,449 --> 00:00:40,147
Jen mě už nebavilo vozit se
v popelnici, to je celý.

16
00:00:40,149 --> 00:00:41,332
To je zločin?

17
00:00:41,334 --> 00:00:43,534
Ne.

18
00:00:44,338 --> 00:00:47,412
Překlad a korekce
Nicholas Monsarrat.

19
00:00:52,627 --> 00:00:55,595
Zařídil jsem, aby tu Santa
zůstal i po zavíračce.

20
00:00:55,597 --> 00:00:57,781
Budeme mít celý krám pro sebe.

21
00:00:57,783 --> 00:00:59,549
Rozmazluješ naše děvčata.

22
00:00:59,551 --> 00:01:01,101
Jsou vánoce.

23
00:01:01,103 --> 00:01:03,253
Slečno Rizzo.

24
00:01:03,255 --> 00:01:05,138
Rodina Savino. Veselé vánoce!
........