1
00:00:00,861 --> 00:00:05,513
<b>Na konci cesty
Překlad a časování: Lucetta</b>

2
00:00:07,766 --> 00:00:11,641
Pan Garcia zachránil Candy
před bandity.

3
00:00:11,676 --> 00:00:18,929
Ale muž v autě Candy chytil a odvezl pryč.

4
00:00:18,931 --> 00:00:23,146
Kam ji asi odveze?

5
00:00:35,374 --> 00:00:37,676
To je...hotel?

6
00:00:37,711 --> 00:00:42,333
-Dobrá práce, Same.
-Děkuji, pane Georgi.

7
00:00:42,368 --> 00:00:47,861
Odjedu okamžitě.
Zbytek nechám na tobě.

8
00:00:47,862 --> 00:00:49,380
Jak si přejete.

9
00:00:49,381 --> 00:00:52,568
<i>Ten muž musí být šéf únosců!</i>

10
00:00:52,570 --> 00:00:54,435
<i>Jestli neuteču teď...</i>

11
00:00:54,470 --> 00:00:57,117
Bene, tohle je naše šance.

12
00:01:00,536 --> 00:01:02,470
Hm? Počkej!

13
00:01:02,471 --> 00:01:05,339
Počkej! Hej, počkej!

14
00:01:11,520 --> 00:01:13,453
Pomoz mi, Bene!

15
00:01:13,488 --> 00:01:17,830
Pusťte mě!
Dejte mě dolů!

16
00:01:18,741 --> 00:01:22,638
Pomozte mi někdo!
Bene!

17
00:01:22,639 --> 00:01:25,050
Udělej něco!

18
00:01:25,185 --> 00:01:27,733
Nechte mě být!

19
00:01:29,032 --> 00:01:31,650
Pusťte mě!

20
00:01:33,390 --> 00:01:35,694
Pusťte mě!
Pusťte mě!

21
00:01:42,434 --> 00:01:45,471
Je trochu divoká.

22
00:01:47,121 --> 00:01:50,721
To není pravda!
Unesli mě!

23
00:01:50,722 --> 00:01:53,049
Pomozte mi!

........