1
00:01:12,202 --> 00:01:15,800
Tak už naposledy,
pozor na moji uniformu.

2
00:01:15,920 --> 00:01:18,473
Nevypadá na tobě dobře.
Je tak zářivá, tak nová.

3
00:01:18,593 --> 00:01:21,769
- Jako kdyby tě oblékla máma.
- Přesně. - Aramisi?

4
00:01:21,889 --> 00:01:23,425
Co si o tom myslíš ty?

5
00:01:23,545 --> 00:01:26,376
Myslím,
že jsme se dostali do ráje.

6
00:01:27,769 --> 00:01:29,643
- Poslouchejte.
- A co?

7
00:01:44,745 --> 00:01:46,667
Ne, ne, ne!

8
00:01:50,298 --> 00:01:52,175
- To vypadá líp.
- Mnohem líp.

9
00:01:52,295 --> 00:01:56,745
- Kdo ví, jednoho dne by mohl nějakou
ránu schytat. - Tak to se nikdy nestane.

10
00:02:05,873 --> 00:02:08,788
Jsou všichni Francouzi
tak důvtipní jako vy, Vaše Veličenstvo?

11
00:02:08,908 --> 00:02:10,357
To určitě ne.

12
00:02:12,580 --> 00:02:15,086
Modlím se, aby nás vaše dcera
doprovodila na venkov.

13
00:02:15,206 --> 00:02:17,473
Může si užívat zahrady,
zatímco budeme lovit.

14
00:02:17,593 --> 00:02:21,493
- Nebo bych mohla lovit s vámi.
- Charlotte má docela dobrou mušku.

15
00:02:22,153 --> 00:02:23,903
V Hamburgu dámy střílí?

16
00:02:24,833 --> 00:02:27,233
Vy mě ale škádlíte,
Vaše Veličenstvo.

17
00:02:28,084 --> 00:02:29,312
A co když ano?

18
00:02:30,623 --> 00:02:34,130
Vaše dcera je velmi okouzlující
mladá dáma, hrabě Mellendorfe.

19
00:02:34,250 --> 00:02:39,029
Jsem hrdý, že můžu říct, že se její
dvě sestry velmi dobře provdaly.

20
00:02:39,149 --> 00:02:43,193
Požehnaly mě devíti vnoučaty,
z toho sedmi chlapci.

21
00:02:44,343 --> 00:02:47,585
Jsem si jistý, že jste pevně odhodlaný
Charlotte provdat stejně dobře.

........