1
00:00:56,879 --> 00:01:00,349
<i>SOMÁLSKO, AFRIKA</i>

2
00:01:36,051 --> 00:01:39,464
<i>Před 4 dny piráti unesli
korejskou rybářskou loď</i>

3
00:01:39,655 --> 00:01:41,225
<i>u pobřeží Afriky.</i>

4
00:01:41,690 --> 00:01:44,864
<i>9 členů posádky, v níž
jsou Korejci, Thajci a Filipínci,</i>

5
00:01:44,960 --> 00:01:46,337
<i>drží jako rukojmí.</i>

6
00:01:47,262 --> 00:01:50,141
<i>Tvým úkolem je vést vyjednávání
a co nejrychleji to ukončit.</i>

7
00:01:56,138 --> 00:01:57,617
Stůjte. Ruce nahoru.

8
00:02:04,480 --> 00:02:06,187
Jděte, pohyb.

9
00:02:10,486 --> 00:02:13,194
Přesuňte se na pozice.

10
00:02:21,497 --> 00:02:22,874
Přinesl jste peníze?

11
00:02:23,465 --> 00:02:25,172
<i>První pravidlo vyjednávání:</i>

12
00:02:25,334 --> 00:02:28,338
<i>Udržovat oční kontakt.</i>

13
00:02:28,404 --> 00:02:29,849
Jistě.

14
00:02:31,240 --> 00:02:35,586
Milion dolarů.
Sériová čísla nejdou po sobě.

15
00:02:39,048 --> 00:02:40,782
Myslím, že vám chybí jedna nula.

16
00:02:40,783 --> 00:02:42,353
<i>Pravidlo číslo dvě:</i>

17
00:02:42,584 --> 00:02:45,258
<i>Nikdy neukázat emoce.</i>

18
00:02:45,354 --> 00:02:48,927
Jsem si celkem jistý, že jsem říkal,
že je tam milion dolarů!

19
00:02:49,158 --> 00:02:51,570
To jste říkal, ale já změnil názor,

20
00:02:51,660 --> 00:02:53,970
protože tohle je už upadající byznys.

21
00:02:54,663 --> 00:02:56,540
Na to nemám pravomoc.

22
00:02:56,632 --> 00:02:59,442
Proč? Není to možné?

23
00:03:01,336 --> 00:03:02,713
<i>Pravidlo třetí:</i>

24
00:03:02,805 --> 00:03:04,605
<i>Za žádných okolností neříkat ne.</i>
........