1
00:00:07,455 --> 00:00:11,035
Vaše Ctihodnosti, obžalovaní
Howard Lampe a Darla Riggsová,

2
00:00:11,155 --> 00:00:15,544
letos v červenci letem z Ria
společně pašovali kokain.

3
00:00:15,900 --> 00:00:18,527
Měli by být souzeni spolu,
protože také jednali spolu.

4
00:00:18,647 --> 00:00:21,417
Ne, jsou obviněni,
že ho spolu páchali.

5
00:00:21,537 --> 00:00:24,502
Být souzena s panem Lampem
by mé kliente uškodilo.

6
00:00:24,622 --> 00:00:27,756
- A mému klientovi.
- Žádáme o oddělení těchto dvou případů.

7
00:00:27,876 --> 00:00:31,657
- Bude to efektivnější.
- Svědci obžaloby jsou pro oba společní.

8
00:00:31,777 --> 00:00:35,386
Je nesmyslné nutit tyto svědky svědčit
ve dvou samostatných procesech.

9
00:00:35,506 --> 00:00:39,168
- Ano, ty potíže chápeme. - O ty nejde.
- To je malá cena za to,

10
00:00:39,288 --> 00:00:41,953
- co by měl tento proces...
- Jde o nákladné výdaje...

11
00:00:42,073 --> 00:00:45,054
- Všem vám děkuji.
- To se zdá být malicherné.

12
00:00:45,440 --> 00:00:49,631
Mám obavy, zástupci, že požadavek
na rozdělení do dvou procesů

13
00:00:49,751 --> 00:00:51,788
nebyl podán včas.

14
00:00:51,908 --> 00:00:54,601
Ano, Vaše Ctihodnosti,
okolnosti obhajoby se změnily.

15
00:00:54,721 --> 00:00:56,180
A jaké okolnosti to jsou?

16
00:00:56,300 --> 00:00:58,534
- Naše firma se...
- Před dvěma měsíci...

17
00:00:58,654 --> 00:01:01,254
- Naše firma se...
- Před dvěma měsíci...

18
00:01:02,136 --> 00:01:03,686
- Mluv ty.
- Děkuji.

19
00:01:04,233 --> 00:01:08,532
Při minulém zastupování obžalovaných
jsme byli jedna firma ve shodě,

20
00:01:08,652 --> 00:01:10,823
ale paní Florricková
nám přetáhla klienty...

21
00:01:10,943 --> 00:01:14,361
........