1
00:00:08,355 --> 00:00:11,935
Vaše Ctihodnosti, obžalovaní
Howard Lampe a Darla Riggsová,

2
00:00:12,055 --> 00:00:16,444
letos v červenci letem z Ria
společně pašovali kokain.

3
00:00:16,800 --> 00:00:19,427
Měli by být souzeni spolu,
protože také jednali spolu.

4
00:00:19,547 --> 00:00:22,317
Ne, jsou obviněni,
že ho spolu páchali.

5
00:00:22,437 --> 00:00:25,402
Být souzena s panem Lampem
by mé kliente uškodilo.

6
00:00:25,522 --> 00:00:28,656
- A mému klientovi.
- Žádáme o oddělení těchto dvou případů.

7
00:00:28,776 --> 00:00:32,557
- Bude to efektivnější.
- Svědci obžaloby jsou pro oba společní.

8
00:00:32,677 --> 00:00:36,286
Je nesmyslné nutit tyto svědky svědčit
ve dvou samostatných procesech.

9
00:00:36,406 --> 00:00:40,068
- Ano, ty potíže chápeme. - O ty nejde.
- To je malá cena za to,

10
00:00:40,188 --> 00:00:42,853
- co by měl tento proces...
- Jde o nákladné výdaje...

11
00:00:42,973 --> 00:00:45,954
- Všem vám děkuji.
- To se zdá být malicherné.

12
00:00:46,340 --> 00:00:50,531
Mám obavy, zástupci, že požadavek
na rozdělení do dvou procesů

13
00:00:50,651 --> 00:00:52,688
nebyl podán včas.

14
00:00:52,808 --> 00:00:55,501
Ano, Vaše Ctihodnosti,
okolnosti obhajoby se změnily.

15
00:00:55,621 --> 00:00:57,080
A jaké okolnosti to jsou?

16
00:00:57,200 --> 00:00:59,434
- Naše firma se...
- Před dvěma měsíci...

17
00:00:59,554 --> 00:01:02,154
- Naše firma se...
- Před dvěma měsíci...

18
00:01:03,036 --> 00:01:04,586
- Mluv ty.
- Děkuji.

19
00:01:05,133 --> 00:01:09,432
Při minulém zastupování obžalovaných
jsme byli jedna firma ve shodě,

20
00:01:09,552 --> 00:01:11,723
ale paní Florricková
nám přetáhla klienty...

21
00:01:11,843 --> 00:01:15,261
........