1
00:00:00,179 --> 00:00:02,114
<i>V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,144 --> 00:00:04,684
Nepohřešujete syna?
Našel jsem ho.

3
00:00:04,751 --> 00:00:08,020
Můj syn zemřel před 32 lety.

4
00:00:08,088 --> 00:00:09,431
Tati!

5
00:00:12,291 --> 00:00:14,827
Musím ti něco říct.
Jde o Barbaru.

6
00:00:14,894 --> 00:00:16,762
Byl tam jeden muž.
On s ní spal.

7
00:00:16,830 --> 00:00:19,464
Zdá se že už
jsou dva. Navrácení.

8
00:00:19,532 --> 00:00:22,601
Ztratil jsem vědomí, a pak jsem
se před třemi dny probral.

9
00:00:22,668 --> 00:00:25,303
Ukazuje to zcela jasně,
že měl infarkt.

10
00:00:25,371 --> 00:00:27,004
Záleží na tom?

11
00:00:27,072 --> 00:00:29,674
Ten chlap, co je uvnitř.
To není táta.

12
00:00:29,742 --> 00:00:32,344
Chtěli bychom vaše povolení
k otevření jeho hrobky.

13
00:00:32,411 --> 00:00:35,280
Ten agent chce otevřít
hrobku. Já mu řekl ne.

14
00:00:35,348 --> 00:00:36,848
Může dostat soudní příkaz.

15
00:00:36,915 --> 00:00:38,483
Jediné co chci, je zjistit pravdu.

16
00:00:41,240 --> 00:00:42,383
Ano?

17
00:00:43,021 --> 00:00:44,421
- Řekni, že je to pryč.
- Ne. Ne.

18
00:00:44,489 --> 00:00:47,058
- Ne!
- Řekni, že je všechno pryč!

19
00:00:47,126 --> 00:00:48,192
Ne! Ne!

20
00:01:32,917 --> 00:01:33,969
Výborně.

21
00:01:36,451 --> 00:01:37,559
Jo!

22
00:01:38,367 --> 00:01:40,042
Teď to hoď silnějc.

23
........