1
00:00:02,419 --> 00:00:05,505
<i>- Stala se autonehoda. Byl tam Vikram.
- Někdo musel přesunout jeho tělo.</i>

2
00:00:05,630 --> 00:00:07,882
- Jack.
- Proč by to pro mě dělal?

3
00:00:08,008 --> 00:00:09,009
Udělal by to pro mě.

4
00:00:09,134 --> 00:00:10,468
Když jsi pro Vikrama přestal
pracovat...

5
00:00:10,593 --> 00:00:13,013
Jak si můžeš myslet, že bych
byl něčeho takového schopný?

6
00:00:13,138 --> 00:00:14,931
Byl jsi schopný
přesunout jeho tělo!

7
00:00:15,015 --> 00:00:17,559
Do Green Grove jsem
přišel z pasťáku.

8
00:00:17,642 --> 00:00:19,978
- Znal jsi Dannyho?
- Možná líp, než ty.

9
00:00:20,061 --> 00:00:23,606
Nechtěl jsem tátu zabít.

10
00:00:23,690 --> 00:00:24,691
Ty jsi ho zabil?

11
00:00:24,816 --> 00:00:26,818
Měla jsem ještě jedno dítě.
Měla bys to vědět.

12
00:00:26,901 --> 00:00:29,112
Já to věděla.
Vikram mi to řekl.

13
00:00:29,195 --> 00:00:30,864
Vím, kde měl schované
ty adopční papíry.

14
00:00:30,989 --> 00:00:33,700
- Chceš najít svoje dítě?
- Jistě, že chci.

15
00:00:33,825 --> 00:00:35,160
- Kluci...
- Jsou blbí?

16
00:00:35,243 --> 00:00:36,286
A lžou!

17
00:00:38,163 --> 00:00:39,539
- Děje se něco?
- Dalo by se to tak říct.

18
00:00:39,664 --> 00:00:41,916
- Proč jste ho zatkli?
- Lacey, odvezeš ji domů?

19
00:00:42,000 --> 00:00:43,752
Neodejdu, dokud mi
neřeknete, co udělal.

20
00:00:43,835 --> 00:00:48,548
- A vím, co děláš s Jo.
- Nech mě a Jo na pokoji.

21
00:00:48,590 --> 00:00:53,303
Přišel jsem sem,
protože to znělo dobře.
........