1
00:00:01,343 --> 00:00:03,655
<i>Osud si tě zvolil, Leonardo.</i>

2
00:00:04,206 --> 00:00:08,442
Budu tě pronásledovat na konec světa,
abych získal zpět to, co mi patří.

3
00:00:08,562 --> 00:00:09,760
Rozhodni se.

4
00:00:09,880 --> 00:00:12,847
Buď Kniha listů, nebo ten, kdo tě
odsud láká pryč. Nemůžeš mít oboje.

5
00:00:12,967 --> 00:00:16,318
Kniha listů obsahuje
tajemství božského původu.

6
00:00:16,488 --> 00:00:20,257
<i>Ten, kdo získá Knihu listů,
bude vládnout světu.</i>

7
00:00:20,377 --> 00:00:24,728
Tady je mé tajemství
k rozluštění mapy.

8
00:00:24,848 --> 00:00:27,189
Myslím, že máme u dvora špeha.

9
00:00:27,309 --> 00:00:31,158
Lucrezia Donati drží da Vinciho
pevně mezi svými stehny.

10
00:00:31,278 --> 00:00:33,815
Jste otec Lucrezie Donati.

11
00:00:33,935 --> 00:00:36,536
<i>Pazziové se chystají ovládnout
Florencii. Chtějí zabít Lorenza.</i>

12
00:00:36,656 --> 00:00:40,254
Podělila ses s Riariem o mnohá tajemství
a ohrozila jsi tak celé město!

13
00:00:40,374 --> 00:00:43,136
- Za tím vším jsi stála ty!
- Jsou slabí, Vaše Svatosti.

14
00:00:43,256 --> 00:00:47,451
- Máte možnost zaútočit.
- Pazziové se proti nám spikli.

15
00:00:47,571 --> 00:00:51,225
- Spolčili se s Římem!
- Smrt Medicejům!

16
00:00:51,727 --> 00:00:54,931
<i>Vaše pravá oddanost
náleží Medicejským, kapitáne.</i>

17
00:00:55,051 --> 00:00:56,956
Navrhuji vám,
abyste tuhle přenechal mě.

18
00:00:57,076 --> 00:01:00,553
Nosím tvé dítě,
tvého syna, Giuliano.

19
00:01:00,673 --> 00:01:04,228
- Pomoz své rodině!
- Řím je má rodina.

20
00:01:06,884 --> 00:01:08,392
<i>Da Vinci!</i>

21
00:01:09,218 --> 00:01:12,349
Jsem zvědav, kterého z těch 2 mužů,
co jsi šukala, pohřbí po tvém boku!

........