1
00:00:05,249 --> 00:00:07,097
<i>Víte, kdo jste?</i>

2
00:00:09,564 --> 00:00:11,678
<i>Víte, co se vám stalo?</i>

3
00:00:16,187 --> 00:00:18,269
<i>Chcete takhle žít?</i>

4
00:00:21,340 --> 00:00:22,797
V perikardu je díra.

5
00:00:22,797 --> 00:00:26,687
- Kvůli ní je tu tolik krve?
- Ne, kvůli ní ještě žije.

6
00:00:30,630 --> 00:00:32,142
Tady tě máme.

7
00:00:32,142 --> 00:00:36,096
<i>Stačí jeden člověk,
jeden pacient, jeden okamžik</i>

8
00:00:36,439 --> 00:00:37,896
<i>a navždy vám změní život.</i>

9
00:00:37,896 --> 00:00:40,934
Rossi, ráda bych ti představila...

10
00:00:41,348 --> 00:00:42,910
mambu černou.

11
00:00:42,929 --> 00:00:45,953
<i>Může změnit váš úhel pohledu,
ovlivnit vaše myšlení...</i>

12
00:00:46,033 --> 00:00:48,475
Není to dolní dutá žíla?

13
00:00:48,650 --> 00:00:51,378
Nejošidnější céva v lidském těle.

14
00:00:51,745 --> 00:00:54,020
Choulostivá, nevyzpytatelná.

15
00:00:54,424 --> 00:00:57,383
Slyšíš to klokotání?
To je její zpěv.

16
00:00:57,534 --> 00:00:59,544
Vidíš, jak sebou škube?

17
00:00:59,856 --> 00:01:03,817
Jediný špatný pohyb,
jeden přešlap a pacient je po smrti.

18
00:01:03,937 --> 00:01:06,742
Když chceš spravit mambu, musíš...

19
00:01:07,362 --> 00:01:08,710
umět mambo.

20
00:01:08,710 --> 00:01:10,912
Někdo říká, že spravit nejde.

21
00:01:10,960 --> 00:01:15,293
<i>Jediný okamžik, který vás přiměje
přehodnotit celý váš život.</i>

22
00:01:15,536 --> 00:01:17,095
Tak pojď, mambo.

23
00:01:17,095 --> 00:01:18,657
Zatančíme si.

24
00:01:21,225 --> 00:01:23,467
........