1
00:00:34,847 --> 00:00:37,122
Život začal v mori.

2
00:00:37,727 --> 00:00:40,878
Voda obsahuje kyslík, takže
živočíchy v nej môžu dýchať,

3
00:00:40,607 --> 00:00:43,644
a mikroskopické organizmy,
ktoré sú im potravou.

4
00:00:43,967 --> 00:00:47,755
Je to bohatý svet, ktorý pokrýva
tri štvrtiny povrchu planéty,

5
00:00:47,807 --> 00:00:50,719
a ryby sú v ňom pánmi.

6
00:00:57,407 --> 00:00:59,637
Vodný svet je pestrý.

7
00:00:59,807 --> 00:01:03,322
No ryby, tým, že sa vyvinuli
do tisícov rôznych foriem,

8
00:01:03,647 --> 00:01:06,445
využívajú takmer každú jeho časť.

9
00:01:06,527 --> 00:01:10,042
Zháňanie rôznej potravy
vyžaduje telá odlišných tvarov.

10
00:01:10,367 --> 00:01:12,961
A niektoré sú celkom nečakané.

11
00:01:37,727 --> 00:01:43,006
Na pohyb vo vode si vyvinuli
množstvo rozličných spôsobov.

12
00:02:15,167 --> 00:02:17,522
Z hľadiska veľkosti sa veľmi líšia.

13
00:02:18,047 --> 00:02:22,598
Sú medzi nimi obry. Tento kanic
môže byť dvakrát dlhší ako človek.

14
00:02:22,367 --> 00:02:29,159
Iné sú také malé, že môžu vkĺznuť
do úst veľkej ryby a čistiť jej zuby.

15
00:02:38,687 --> 00:02:42,475
Rybám sa vyvinulo niekoľko prekvapujúcich
spôsobov na orientáciu

16
00:02:43,007 --> 00:02:45,362
v tomto rozmanitom podvodnom svete.

17
00:02:46,367 --> 00:02:48,835
Kaprozúbka štvoroká má horizontálne
rozdelené oči,

18
00:02:48,767 --> 00:02:53,602
takže sa môže naraz pozerať
nad aj pod hladinu.

19
00:02:54,047 --> 00:02:59,838
Ryba z čeľade Amblyopsidae, ktorá žije
normálne vo večnej temnote, nemá oči vôbec.

20
00:03:02,207 --> 00:03:05,279
Ako došlo k tejto ohromujúcej rozmanitosti?

21
00:03:05,567 --> 00:03:09,560
Ako vyzerali prvé ryby, ktorých
potomkovia dnes využívajú zdroje morí,

22
00:03:09,407 --> 00:03:13,559
jazier a riek takým množstvom
........