1
00:00:01,040 --> 00:00:04,360
Pheobe, je tu něco, co nevíš
o Malovi a Sarah a...

2
00:00:04,360 --> 00:00:05,360
...a o mně.

3
00:00:05,360 --> 00:00:07,320
Co bych o tobě měla vědět?

4
00:00:07,720 --> 00:00:10,040
Copak bych tě chtěl vidět zraněného?

5
00:00:10,840 --> 00:00:15,200
Byl jsi pro mě syn.
Nebylo ti lépe se mnou v Carricklee?

6
00:00:15,200 --> 00:00:19,080
Víš, jaké věci
se dějí na takových místech?

7
00:00:19,080 --> 00:00:20,720
Nejsi můj otec, Quirke

8
00:00:22,120 --> 00:00:24,160
Říkala jsem ti, že Mala neopustím.

9
00:00:26,680 --> 00:00:27,680
Jde o Sarah.

10
00:00:27,960 --> 00:00:28,960
Je mrtvá.

11
00:00:29,680 --> 00:00:34,360
Říkala, že jí bolí hlava,
pak upadla a zemřela.

12
00:01:34,480 --> 00:01:39,120
QUIRKE 1x02
Elegy For April (Žalozpěv za April)

13
00:01:39,240 --> 00:01:42,240
Překlad: ArwyKraft

14
00:02:11,259 --> 00:02:12,159
O tři týdny později

15
00:02:13,859 --> 00:02:15,559
Přestat pít je snadné.

16
00:02:15,560 --> 00:02:18,880
Naučit se žít sám se sebou za střízliva
je ta těžší část.

17
00:02:19,920 --> 00:02:21,920
- Jak často se modlíte?
- Modlím?

18
00:02:23,080 --> 00:02:24,080
Ano, modlíte.

19
00:02:24,920 --> 00:02:26,640
Ke komu bych se měl modlit?

20
00:02:26,640 --> 00:02:27,640
K Ježíši Kristovi.

21
00:02:28,320 --> 00:02:29,320
Kvůli čemu?

22
00:02:30,160 --> 00:02:32,480
Aby zmírnil břemeno vašeho hněvu.

23
00:02:33,200 --> 00:02:34,880
Proč bych měl být rozhněvaný?

24
........