1
00:00:08,724 --> 00:00:11,074
MISS VELKÉ BRITÁNIE
NEZŘÍZENĚ UTRÁCÍ

2
00:00:34,498 --> 00:00:36,537
POLICEJNÍ LÉKAŘ

3
00:00:38,542 --> 00:00:43,452
S velkou radostí zahajuji prodej
jarní a letní kolekce Burridges.

4
00:00:44,295 --> 00:00:46,631
- Diano!
- Diano, sem, prosím!

5
00:00:48,802 --> 00:00:53,016
To, že byl král Harold,
ve snaze odrazit normanskou invazi,

6
00:00:53,136 --> 00:00:56,268
nucen spěchat na jih
přímo z bitvy u Stamford Bridge,

7
00:00:56,388 --> 00:00:59,826
sehrálo ve Vilémově vítězství
možná rozhodující roli.

8
00:01:00,932 --> 00:01:02,691
D... A...

9
00:01:02,911 --> 00:01:04,266
F...

10
00:01:04,587 --> 00:01:06,474
T... N...

11
00:01:06,740 --> 00:01:08,490
U... P.

12
00:01:08,984 --> 00:01:13,471
<i>Obdrželi jsme dojemnou výzvu,
aby se Frida Yellandová z Wantage v Oxfordshire</i>

13
00:01:13,591 --> 00:01:15,514
<i>ozvala svému otci Bernardovi.</i>

14
00:01:15,634 --> 00:01:18,316
<i>Otec vzkazuje, že vás velmi miluje
a moc se mu po vás stýská</i>

15
00:01:18,436 --> 00:01:20,640
<i>a jen by rád věděl,
že jste v pořádku.</i>

16
00:01:21,082 --> 00:01:23,142
VOLTE LABOURISTY!
VOLTE BARBARU BATTENOVOU

17
00:01:23,262 --> 00:01:25,963
Když se můj zesnulý kolega Tom Duggan
v březnu ujímal svého mandátu,

18
00:01:26,083 --> 00:01:28,438
získal ho rozdílem pouhých 18 hlasů,

19
00:01:28,558 --> 00:01:30,732
ale chtěla bych vás ujistit,

20
00:01:30,852 --> 00:01:35,500
že pro mě tento volební okrsek
znamená víc než jen nejisté křeslo.

21
00:01:35,620 --> 00:01:38,166
- Je to můj domov.
- Správně!

22
00:01:40,995 --> 00:01:42,149
Nádech...
........