1
00:00:01,417 --> 00:00:04,586
<i>Od počátku věků jsme žili</i>

2
00:00:04,588 --> 00:00:07,456
<i>ve stínu Měsíce</i>

3
00:00:07,458 --> 00:00:09,524
<i>a pozemské krve.</i>

4
00:00:09,526 --> 00:00:11,426
<i>Dnes povstaneme</i>

5
00:00:11,428 --> 00:00:14,062
<i>a svět bude náš.</i>

6
00:00:14,064 --> 00:00:16,531
<i>V temnotě i ve světle.</i>

7
00:00:16,533 --> 00:00:19,634
<i>V ohni i ve vodě.</i>

8
00:00:19,636 --> 00:00:23,739
<i>A nejen od soumraku do úsvitu.</i>

9
00:00:55,605 --> 00:00:58,640
<i>In ye tlapoyahuac,</i>

10
00:00:58,642 --> 00:01:01,443
<i>in oc tlachipahuaz.</i>

11
00:01:58,101 --> 00:02:00,836
Svěcená voda?

12
00:02:00,838 --> 00:02:04,272
Musíme použít i svěcenou vodu?

13
00:02:04,274 --> 00:02:06,808
Jak to vůbec funguje?

14
00:02:06,810 --> 00:02:09,244
Kněz vezme vodu,

15
00:02:09,246 --> 00:02:11,246
požehná jí,

16
00:02:11,248 --> 00:02:12,581
a pak je z ní svěcená voda.

17
00:02:12,583 --> 00:02:13,582
Myslím tím...

18
00:02:13,584 --> 00:02:15,317
Jak funguje ten rituál?

19
00:02:15,319 --> 00:02:18,253
Mám ji nalít na hlavu, nebo...

20
00:02:18,255 --> 00:02:20,722
Jak to mám sakra vědět?
Pro mě je to také poprvé.

21
00:02:20,724 --> 00:02:22,424
Takže co na to říkáš?
Ano, nebo ne?

22
00:02:22,426 --> 00:02:23,892
Ne.

23
00:02:23,894 --> 00:02:26,294
Já těmhle voodoo sračkám nevěřím.

24
00:02:26,296 --> 00:02:27,696
Není to voodoo.

25
00:02:27,698 --> 00:02:29,598
........