1
00:00:01,937 --> 00:00:03,948
<i>V minulých dílech…</i>

2
00:00:04,682 --> 00:00:07,016
A já ti říkám… policajtské pouto, kámo.

3
00:00:07,045 --> 00:00:10,964
<i>Dva policisté,
Tony a Sarah, spolu uzavřeli pakt.</i>

4
00:00:11,008 --> 00:00:13,595
Ví, že mu budu loajální,
a já vím, že bude on loajální mně.

5
00:00:13,786 --> 00:00:15,195
<i>Ale překvapivé zamíchání kmenů…</i>

6
00:00:15,268 --> 00:00:16,516
Sundejte si šátky.

7
00:00:16,589 --> 00:00:17,396
<i>je rozdělilo.</i>

8
00:00:17,470 --> 00:00:20,216
Jsem jediná původní členka kmene Aparri.

9
00:00:20,251 --> 00:00:23,345
Jsem tu se třemi Chytráky a třemi Krasavci.

10
00:00:23,418 --> 00:00:26,265
<i>Zatímco v původním kmeni Sarah
došlo k rozkolu.</i>

11
00:00:26,339 --> 00:00:30,177
<i>V Tonyho kmeni bylo vše, co Survivor nabízí.</i>

12
00:00:30,291 --> 00:00:32,053
<i>Dvě skryté imunity.</i>

13
00:00:32,126 --> 00:00:35,238
Dokud ji nepoužiju, nikomu o ní neřeknu.

14
00:00:35,311 --> 00:00:37,146
<i>-Podraz.</i>
-Cliff.

15
00:00:37,219 --> 00:00:39,729
<i>Také byli svědky toho, jak to Lindsey vzdala.</i>

16
00:00:39,832 --> 00:00:41,949
Lindsey dobrovolně opustila hru.

17
00:00:42,037 --> 00:00:45,061
Ona byla tělo a Cliff hlava.
Dva za cenu jednoho.

18
00:00:46,044 --> 00:00:49,934
<i>Navzdory všemu vyhráli soutěž o imunitu.</i>

19
00:00:50,036 --> 00:00:52,580
Solana vyhrála imunitu.

20
00:00:52,591 --> 00:00:54,743
Pět nejlepších.
Pět nejlepších, kotě.

21
00:00:54,802 --> 00:00:59,733
<i>Na kmenové radě se Aparri
soustředili na možnost sloučení.</i>

22
00:00:59,752 --> 00:01:01,326
Pokud se chcete dostat až do konce

23
00:01:01,373 --> 00:01:04,343
a očekáváte-li sloučení,
musíte mít jednotnou skupinu.

........