1
00:00:06,238 --> 00:00:07,605
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:07,639 --> 00:00:10,708
Která z vás je můj parťák?
Moje kamarádka?

3
00:00:10,742 --> 00:00:12,477
Emily, cestoval jsem
kvůli tobě časem.

4
00:00:12,511 --> 00:00:15,046
Ale on to neví,
takže teď je rozhodnutí na tobě.

5
00:00:15,081 --> 00:00:17,115
Záleží na tobě.

6
00:00:17,149 --> 00:00:19,550
Kdo to byl?

7
00:00:21,487 --> 00:00:25,622
Řekněme, že tu jsou tací,
kteří ocení to, co děláme.

8
00:00:25,656 --> 00:00:27,358
Má pár zajímavých nápadů.

9
00:00:27,392 --> 00:00:29,526
Pan Escher, váš otec.

10
00:00:29,560 --> 00:00:30,861
Co že Alec zdědil?

11
00:00:30,895 --> 00:00:32,863
Rozhodující podíl ve společnosti.

12
00:00:32,897 --> 00:00:35,065
Musíš naplnit svůj osud.

13
00:00:35,100 --> 00:00:36,833
Vítej doma, Thésee.

14
00:00:36,868 --> 00:00:39,870
Jestli chceš být náš vůdce,
dokaž to.

15
00:00:42,940 --> 00:00:44,875
Hasící systém je pořád mimo,

16
00:00:44,909 --> 00:00:47,644
hasiči tu budou za osm minut.

17
00:00:52,216 --> 00:00:53,916
Ztratili jsme tým na 12. patře.

18
00:00:53,950 --> 00:00:56,219
Rozumím, dokončuji
prohlídku v prvním sektoru.

19
00:00:56,253 --> 00:00:58,888
Takové požáry už by se
objevovat neměly.

20
00:01:02,092 --> 00:01:03,092
Sektor jedna je kritický.

21
00:01:03,127 --> 00:01:04,727
Cameronová, vypadněte odtamtud.

22
00:01:09,033 --> 00:01:10,866
Ahoj.
Jmenuju se Kiera.

23
00:01:15,671 --> 00:01:17,072
Obě vás odtud v pořádku dostanu,

........