1
00:00:07,460 --> 00:00:12,011
Naše planeta je plná
úžasných zázraků přírody.

2
00:00:12,060 --> 00:00:13,334
Podívejte se na to!

3
00:00:16,900 --> 00:00:20,529
Mají obrovskou sílu.

4
00:00:22,060 --> 00:00:26,929
A přesto, jsou jen zřídka zmíněny
v našich učebnicích dějepisu.

5
00:00:28,820 --> 00:00:31,573
Jsem tady, abych to změnil.

6
00:00:35,420 --> 00:00:41,893
Budu zkoumat čtyři velké planetární
síly, které ovlivnily naši historii.

7
00:00:46,980 --> 00:00:49,653
Sílu ohně,

8
00:00:49,700 --> 00:00:53,932
zdroj velkého technologického průlomu.

9
00:00:56,780 --> 00:00:57,849
Vodu ...

10
00:00:58,980 --> 00:01:02,290
Oh, můj bože!
Začínáš být celý mokrý.

11
00:01:02,340 --> 00:01:06,970
... naše snaha je ovládat,
řídila lidský pokrok.

12
00:01:09,700 --> 00:01:12,294
Hlubiny Země ...

13
00:01:12,340 --> 00:01:13,932
Zatraceně! To je opravdu hluboko.

14
00:01:13,980 --> 00:01:19,008
... poskytovaly suroviny
pro naše dobytí planety.

15
00:01:21,340 --> 00:01:24,889
Ale tentokrát prozkoumám sílu větru.

16
00:01:25,940 --> 00:01:27,976
Po tisíce let,

17
00:01:28,020 --> 00:01:32,093
vítr formoval osudy národů
po celém světě.

18
00:01:32,140 --> 00:01:35,450
Dával bohatství a přinášel zkázu.

19
00:01:35,500 --> 00:01:38,617
Dokonce i dnes, jsme stále
dáni na milost a nemilost větru.

20
00:01:43,928 --> 00:01:48,714
JAK ZEMĚ STVOŘILA NÁS

21
00:01:49,315 --> 00:01:52,540
Vítr

22
00:02:08,980 --> 00:02:11,813
Lidé využívali vítr po tisíce let,

23
00:02:11,860 --> 00:02:14,932
na zemi a ze všeho nejvíce na moři.

........