1
00:00:07,373 --> 00:00:13,573
<b>starwars.cz uvádí:
STAR WARS: Klonové války</b>

2
00:00:17,168 --> 00:00:22,168
<i>„Postavíte-li se vlastnímu strachu,
osvobodíte se od sebe samých.“</i>

3
00:00:23,856 --> 00:00:26,280
<i>Temnota na Dagobah!</i>

4
00:00:26,281 --> 00:00:32,266
<i>Všechna pozornost se obrací na Yodu, který
tvrdí, že slyší hlas dlouho mrtvého Jedie.</i>

5
00:00:32,267 --> 00:00:35,336
<i>Přesvědčen o tom,
že je veden Qui-Gon Jinnem,</i>

6
00:00:35,337 --> 00:00:42,243
<i>nachází pětici kněžek, které ho učí,
jak si po smrti zachovat vědomí.</i>

7
00:00:42,244 --> 00:00:48,712
<i>Po mnoha zkouškách cestuje Yoda
na Moraband, pradávnou planetu Sithů.</i>

8
00:00:48,713 --> 00:00:53,248
<i>Od teď musí čelit nefalšovanému
zlu, které může být jeho zkázou,</i>

9
00:00:53,249 --> 00:00:57,899
<i>a také se musí postavit tomu,
jenž se snaží získat vládu nad galaxií.</i>

10
00:01:01,566 --> 00:01:03,250
Opatrní musíme být.

11
00:01:03,251 --> 00:01:08,530
Opuštěna tato planeta byla
před mnoha lety, po mnoha válkách.

12
00:01:47,410 --> 00:01:52,497
Opět opustit tě musím,
můj příteli. Hlídat loď ty budeš.

13
00:01:52,498 --> 00:01:59,498
Pokud do tří soumraků nevrátím se, loď
na Coruscant vezmeš. Řekneš jim, kam já šel.

14
00:03:11,110 --> 00:03:14,811
<i>My jsme Sithové.</i>

15
00:03:14,812 --> 00:03:20,125
- Strach z vás já nemám.
- <i>To ještě uvidíme.</i>

16
00:03:44,687 --> 00:03:48,603
<i>Po smrti žádný život není.</i>

17
00:03:48,604 --> 00:03:52,645
<i>Pouze prázdnota tě očekává, Jedi.</i>

18
00:03:52,646 --> 00:03:57,576
<i>Tvůj strach sytí náš hlad po moci.</i>

19
00:03:57,577 --> 00:04:02,633
<i>Budou vědět,
že jsi tady. Řekneme jim to.</i>

20
00:04:02,634 --> 00:04:07,806
<i>Zemřeš a budeš ničím.</i>

21
00:04:15,833 --> 00:04:19,895
Pane, bylo vám přikázáno
dostavit se okamžitě na Coruscant.

22
00:04:19,896 --> 00:04:24,279
........