1
00:00:51,662 --> 00:00:56,213
Jeden z najdôležitejších krokov
v dejinách života na Zemi

2
00:00:56,462 --> 00:01:02,697
sa odohral v sladkovodných močiaroch
pred približne 350 miliónmi rokov.

3
00:01:02,702 --> 00:01:06,661
Ryby sa začali ťahať na suchú zem.

4
00:01:07,022 --> 00:01:10,571
Tá bola v tom čase pokrytá prvými rastlinami.

5
00:01:10,382 --> 00:01:14,614
Veľmi odlišnými od týchto dnešných
mangrovníkov, no predsa rastlinami.

6
00:01:15,182 --> 00:01:20,051
Aby sa ryby medzi ne dostali,
museli vyriešiť dva problémy.

7
00:01:19,982 --> 00:01:24,260
Po prvé - pohyb na súši bol
pre ne technickým problémom

8
00:01:24,302 --> 00:01:27,931
a po druhé - keď sa dostali na
suchú zem, museli byť schopné dýchať.

9
00:01:28,142 --> 00:01:32,772
Spôsob, akým to vyriešili,

10
00:01:32,942 --> 00:01:38,460
môžeme vidieť u malej ryby,
ktorá dnes žije v mangrovových močiaroch.

11
00:01:38,702 --> 00:01:41,739
Žiadnym spôsobom nie je
blízkym príbuzným prvotných rýb,

12
00:01:42,062 --> 00:01:46,021
no poskytuje nám predstavu,
ako musela scéna vyliezania na súš vyzerať.

13
00:01:45,902 --> 00:01:47,540
Lezec obojživelný.

14
00:01:53,582 --> 00:01:59,452
Vychádzajú z vody, aby sa pásli na
malých tvoroch, ktoré sa hemžia v bahne.

15
00:02:03,662 --> 00:02:10,977
Ich predné plutvy majú prepojené kosti,
takže ich môžu používať ako nohy,
na ktorých sa môžu zdvihnúť.

16
00:02:19,502 --> 00:02:24,496
Lezec nie je jedinou rybou, ktorej
sa vyvinuli takéto svalnaté plutvy.

17
00:02:24,782 --> 00:02:27,694
Fosílie jednej z prvých sa našli
v horninách

18
00:02:28,142 --> 00:02:32,852
usadených práve predtým, ako sa
stavovce odvážili vyjsť na súš.

19
00:02:32,942 --> 00:02:34,819
Latiméria.

20
00:02:35,822 --> 00:02:40,452
Používala táto veľmi stará ryba
plutvy ako končatiny?

21
00:02:40,622 --> 00:02:45,980
Nanešťastie sa nikdy nenašli jej
fosílie mladšie ako 70 miliónov rokov
........