1
00:00:00,507 --> 00:00:04,392
<i>V předchozích dílech Believe...</i>
Nevysvětlitelné jevy

2
00:00:04,426 --> 00:00:06,025
provázejí Bo celý život.

3
00:00:06,027 --> 00:00:09,095
Lidé, co ji chtějí unést, věří, že kdo
ovládne její schopnosti, ovládne svět.

4
00:00:09,097 --> 00:00:11,831
Chci, abyste se o ni dobře postaral.

5
00:00:11,833 --> 00:00:13,399
Od teď ji budete vychovávat.

6
00:00:13,401 --> 00:00:14,833
Jak je Joshuovi?

7
00:00:14,835 --> 00:00:16,502
Na prognózy je brzy.

8
00:00:16,504 --> 00:00:18,036
Nemohla jsem tomu zabránit.

9
00:00:18,038 --> 00:00:20,573
Krvácel. A já to udělala.

10
00:00:20,575 --> 00:00:22,841
Sean díky své schopnosti trpěl

11
00:00:22,843 --> 00:00:25,778
krutými problémy s chováním i emocemi.

12
00:00:25,780 --> 00:00:28,046
Ale poslední tři roky
jsme tvrdě pracovali,

13
00:00:28,048 --> 00:00:29,882
abychom mu
pomohli zvládnout jeho dary.

14
00:00:29,884 --> 00:00:31,683
Co na to říkáte?

15
00:00:31,685 --> 00:00:34,219
Máte dlouhou
násilnou minulost, pane Tate.

16
00:00:34,221 --> 00:00:37,589
A teď vás popraví
za dvojnásobnou vraždu.

17
00:00:37,591 --> 00:00:39,424
Víte, co se
stane, když věříte v lidi?

18
00:00:39,426 --> 00:00:40,592
- V "přátele"?
- To stačí!

19
00:00:40,594 --> 00:00:42,394
Proč si myslíte, že jsem tady?

20
00:00:42,396 --> 00:00:45,130
Stále v novinách čtu, jak jsem vrah.

21
00:00:45,132 --> 00:00:46,598
Jednoho dne vyjde pravda na povrch.

22
00:00:46,600 --> 00:00:48,400
A pak tu bude spousta ke splacení.

23
00:00:48,402 --> 00:00:50,201
- Tate?
- Jo?
........