1
00:00:33,000 --> 00:00:38,000
V prosinci roku 2010 jsem byl požádán,
abych natočil místního DJe.

2
00:00:38,000 --> 00:00:43,000
Z toho večera se staly tři roky cestování po celém světě.

3
00:01:41,640 --> 00:01:45,880
<i>Jsem dvěma osobami s jednou tváří.
Tak byste to měli vidět.</i>

4
00:01:56,079 --> 00:01:58,680
<i>Takže... kdo je to Robbert?</i>

5
00:01:58,799 --> 00:02:04,240
<i>Robbert je chlapík, co se narodil
a vyrostl v Bredě, je mu 25 let.</i>

6
00:02:04,359 --> 00:02:07,680
<i>A jeho záliba mu umožňuje cestovat po celém světě.</i>

7
00:02:09,240 --> 00:02:11,200
<i>A kdo je Hardwell?</i>

8
00:02:11,300 --> 00:02:14,300
<i>Hardwell je alter ego,
které jsem vytvořil pro Robberta.</i>

9
00:02:15,319 --> 00:02:20,320
<i>Je to moje umělecké jméno,
které používám k hraní a produkci hudby.</i>

10
00:02:20,439 --> 00:02:26,560
<i>Stal se z něj jeden z nejlepších světových DJů.</i>

11
00:02:40,200 --> 00:02:49,700
I AM Hardwell
<i>Když o tom dokážeš snít, dokážeš to i uskutečnit.</i>

12
00:02:58,280 --> 00:03:00,440
<i>Dancetour, baby.</i>

13
00:03:00,560 --> 00:03:03,920
Uděláme největší sit-down na světě.

14
00:03:04,039 --> 00:03:07,800
Pokud to někdo dokáže,
pak Breda, nemám pravdu?

15
00:03:07,919 --> 00:03:11,920
Tak si všichni sedněte.
Řekněte všem kolem vás, ať si sednou.

16
00:03:12,039 --> 00:03:16,920
Až napočítám do čtyř,
tak všichni najednou vyskočíte.

17
00:03:24,560 --> 00:03:27,160
Zůstaňte dole.

18
00:03:30,240 --> 00:03:31,560
No tak.

19
00:03:31,680 --> 00:03:35,000
- Bredo, jsi připravena?
- Vydržte. Dejte zadky dolů.

20
00:03:35,120 --> 00:03:38,040
Bredo, jdeme na to.
Jedna, dvě, tři, čtyři!

21
00:04:07,719 --> 00:04:11,640
Dobré ráno našemu nejmladšímu hostovi,
je mu 16 let: Robbert van de Corput.

22
00:04:11,759 --> 00:04:15,040
- Známý jako DJ Hardwell.
- Je to tak.
........