1
00:00:00,083 --> 00:00:02,794
- <i>V minulých dílech...</i>
- Kam pádíš?

2
00:00:02,794 --> 00:00:05,631
- Nikam.
- Ať jsi do večeře doma.

3
00:00:08,008 --> 00:00:09,510
Larrick je zrůda.

4
00:00:09,510 --> 00:00:12,763
Je zodpovědný
za smrt mnoha mých krajanů.

5
00:00:12,763 --> 00:00:14,723
Ta operace a Larrick

6
00:00:14,723 --> 00:00:16,808
jsou něco většího,
než tvá touha po pomstě.

7
00:00:16,808 --> 00:00:18,644
Sebereme toho vědce.

8
00:00:18,644 --> 00:00:20,771
Prosím, neposílejte mě
zpátky. Prosím.

9
00:00:20,771 --> 00:00:23,982
Dám vám Arpanet.
To v Sovětském svazu nemáte.

10
00:00:23,982 --> 00:00:27,528
Arpanet? Ten vědec
se o něm zmínil. Co to je?

11
00:00:27,986 --> 00:00:29,738
<i>Má to co dělat s počítači.</i>

12
00:00:29,738 --> 00:00:31,990
Co mi můžete nabídnout

13
00:00:32,324 --> 00:00:34,117
za Ninino bezpečí?

14
00:00:34,117 --> 00:00:36,203
<i>Co chcete?</i>

15
00:00:36,203 --> 00:00:40,123
<i>Sledovací záznamy FBI,
co se vztahují ke mně.</i>

16
00:00:42,417 --> 00:00:45,254
<i>Nikdo si na mě netroufne!</i>

17
00:00:48,382 --> 00:00:49,675
Clarku?

18
00:00:49,675 --> 00:00:52,845
Pořád... Pořád je tu něco,
co mě trápí.

19
00:00:55,848 --> 00:00:59,977
Sice jsem pyšná, jak jsme
zvládli posledních pár týdnů.

20
00:01:00,143 --> 00:01:02,271
A všechno je skvělé.

21
00:01:02,813 --> 00:01:04,773
Ale...

22
00:01:04,898 --> 00:01:06,817
No...

23
00:01:06,900 --> 00:01:09,444
........