1
00:00:07,700 --> 00:00:10,200
Show Toma a Jerryho

2
00:00:11,370 --> 00:00:13,370
SPIKE A JEHO LEKCE

3
00:02:49,671 --> 00:02:50,691
Hele, chlapci!

4
00:02:50,717 --> 00:02:53,974
Ta Vaše hra na kočku a myš
musí přestat.

5
00:02:53,976 --> 00:02:56,143
Podívejte se na ten nepořádek!

6
00:03:00,683 --> 00:03:02,816
Stydím se tomuhle říkat
domov.

7
00:03:02,818 --> 00:03:04,117
Taky byste se měli stydět.

8
00:03:06,921 --> 00:03:09,523
Jednoho dne, tyhle lidi, kteří vás živí,

9
00:03:09,525 --> 00:03:12,426
už nebude bavit se vracet domů
do tohohle.

10
00:03:12,428 --> 00:03:15,562
A vy dva skončíte na dlažbě.

11
00:03:15,564 --> 00:03:19,332
A já za vás neuroním ani slzu,
protože jsem vás varoval.

12
00:03:19,334 --> 00:03:22,469
Takže si to pamatuj, kocoure.

13
00:03:22,471 --> 00:03:25,372
Dokud tu jsem já,
necháš tu myš na pokoji.

14
00:03:26,040 --> 00:03:27,074
Chápeš to?

15
00:03:36,384 --> 00:03:37,718
Od teďka to tady bude...

16
00:03:37,720 --> 00:03:38,919

17
00:03:49,864 --> 00:03:51,131
<i>Co to sakra?!</i>

18
00:03:56,304 --> 00:03:58,238
<i>Podívej se, cos provedl!</i>

19
00:03:58,240 --> 00:04:00,841
- Teď ne, miláčku.
- Ale jdi ty.

20
00:04:00,843 --> 00:04:02,476
Podívej se na můj krásný domov!

21
00:04:06,681 --> 00:04:08,565
Já jen říkám, že ho mohla kočka

22
00:04:08,591 --> 00:04:10,584
trochu vyprovokovat.

23
00:04:10,586 --> 00:04:11,418
<i>Opravdu?</i>

24
00:04:12,954 --> 00:04:14,920
Vidíš?
........