1
00:00:05,397 --> 00:00:10,130
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:12,631 --> 00:00:16,300
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

3
00:00:19,089 --> 00:00:22,299
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

4
00:00:25,192 --> 00:00:28,518
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

5
00:00:50,000 --> 00:00:50,900
<i>Oni to...</i>

6
00:00:51,300 --> 00:00:53,000
<i>Ona toho nenechá, víš?</i>

7
00:00:53,900 --> 00:00:55,000
<i>Vždyť...</i>

8
00:00:56,300 --> 00:00:57,600
<i>Já z ní udělal
to, čím je.</i>

9
00:00:57,900 --> 00:00:59,500
<i>Udělám to dneska v noci,...</i>

10
00:01:00,600 --> 00:01:01,900
<i>až bude spát.</i>

11
00:01:03,300 --> 00:01:04,500
<i>Ale mám strach-</i>

12
00:02:38,100 --> 00:02:40,700
A ona řekla, že mám udělat sekanou.

13
00:02:40,800 --> 00:02:44,300
Říkala jsem, že přineseme ovoce s želé,
ale Kitty řekla sekanou.

14
00:02:44,300 --> 00:02:45,200
Takže...

15
00:02:46,300 --> 00:02:47,100
Zlato.

16
00:02:48,500 --> 00:02:50,000
A o co že to jde, zlato?

17
00:02:50,700 --> 00:02:52,800
Říkám, že Gordo má dneska
narozeniny.

18
00:02:52,900 --> 00:02:54,800
Máme být u tvého bratra ve čtyři,

19
00:02:54,800 --> 00:02:56,100
i se sekanou.

20
00:02:57,500 --> 00:03:00,000
Zní dneska, uh, nějak divně...

21
00:03:00,400 --> 00:03:01,400
Nemyslíš?

22
00:03:01,400 --> 00:03:02,900
Tak jako, naštvaně?

23
00:03:02,900 --> 00:03:05,100
Peru ručníky. To dělají ručníky.

24
00:03:09,600 --> 00:03:10,400
........