1
00:00:20,897 --> 00:00:25,630
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:28,131 --> 00:00:31,800
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

3
00:00:34,589 --> 00:00:37,799
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

4
00:00:40,692 --> 00:00:44,018
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

5
00:01:05,500 --> 00:01:06,400
<i>Oni to...</i>

6
00:01:06,800 --> 00:01:08,500
<i>Ona toho nenechá, víš?</i>

7
00:01:09,400 --> 00:01:10,500
<i>Vždyť...</i>

8
00:01:11,800 --> 00:01:13,100
<i>Já jsem z ní udělal
to, čím je.</i>

9
00:01:13,400 --> 00:01:15,000
<i>Udělám to dneska v noci,...</i>

10
00:01:16,100 --> 00:01:17,400
<i>až bude spát.</i>

11
00:01:18,800 --> 00:01:20,000
<i>Ale mám strach-</i>

12
00:02:53,600 --> 00:02:56,200
A ona řekla, že mám udělat sekanou.

13
00:02:56,300 --> 00:02:59,800
Říkala jsem, že přineseme ovoce s želé,
ale Kitty řekla sekanou.

14
00:02:59,800 --> 00:03:00,700
Takže...

15
00:03:01,800 --> 00:03:02,600
Zlato.

16
00:03:04,000 --> 00:03:05,500
A o co že to jde, zlato?

17
00:03:06,200 --> 00:03:08,300
Říkám, že Gordo má dneska
narozeniny.

18
00:03:08,400 --> 00:03:10,300
Máme být u tvého bratra ve čtyři,

19
00:03:10,300 --> 00:03:11,600
i se sekanou.

20
00:03:13,000 --> 00:03:15,500
Zní dneska, uh, nějak divně...

21
00:03:15,900 --> 00:03:16,900
Nemyslíš?

22
00:03:16,900 --> 00:03:18,400
Tak jako, naštvaně?

23
00:03:18,400 --> 00:03:20,600
Peru ručníky. To dělají ručníky.

24
00:03:25,100 --> 00:03:25,900
........