1
00:00:00,600 --> 00:00:02,090
Minule jste viděli…

2
00:00:02,120 --> 00:00:03,880
<i>Bo je velmi
výjimečná holčička. </i>

3
00:00:06,450 --> 00:00:08,440
Bo je kandidátka na
sesazení, Romane.

4
00:00:08,450 --> 00:00:09,810
To musíš uznat.

5
00:00:09,810 --> 00:00:11,580
Přestaň s tím!

6
00:00:11,580 --> 00:00:13,280
Pokud to půjde takhle dál,

7
00:00:13,280 --> 00:00:15,450
je tu pravděpodobnost, že
skončí jako její matka.

8
00:00:15,450 --> 00:00:18,350
Máš snad problém s tím,
o co jsem tě žádal?

9
00:00:18,360 --> 00:00:19,790
- Winter jí unesl.
- A dost.

10
00:00:19,790 --> 00:00:21,260
Mám v úmyslu použít

11
00:00:21,260 --> 00:00:23,990
každý zdroj, abych
dostal Bo nazpět.

12
00:00:23,990 --> 00:00:26,290
Cítil jsi to, když ses
s ní prvně setkal.

13
00:00:26,300 --> 00:00:28,030
Má vliv na lidi, a co jako?

14
00:00:28,030 --> 00:00:30,800
Je to tvoje dcera.
Bo je tvoje dcera.

15
00:00:30,800 --> 00:00:32,800
Ona… ona to neví?

16
00:00:32,800 --> 00:00:35,840
To bude tvoje pocta.

17
00:00:45,140 --> 00:00:46,300
Co kreslíš?

18
00:00:46,320 --> 00:00:48,020
Dětský příběh.

19
00:00:48,020 --> 00:00:52,120
To dává smysl,
protože jsi… Dítě.

20
00:00:53,390 --> 00:00:57,020
Jo.
Znám své obecenstvo.

21
00:00:57,030 --> 00:00:59,360
Podívej.

22
00:00:59,360 --> 00:01:01,230
Co jsou zač?

23
00:01:01,230 --> 00:01:03,400
........