1
00:00:02,170 --> 00:00:04,790
<i>Po tom, co mě holka
mých snů odkopla před plesem</i>

2
00:00:04,800 --> 00:00:05,929
<i>jsem chtěl být sám.</i>

3
00:00:05,930 --> 00:00:08,750
<i>Šel jsem na své tajné
místo do knihovny.</i>

4
00:00:08,760 --> 00:00:09,920
Frankie?

5
00:00:09,930 --> 00:00:12,190
Heather.

6
00:00:12,200 --> 00:00:14,190
Udělala jsem chybu.

7
00:00:14,200 --> 00:00:16,430
Nechci jít na ples s Evanem.

8
00:00:16,440 --> 00:00:19,070
Nechceš?

9
00:00:20,910 --> 00:00:22,870
Ne.

10
00:00:22,880 --> 00:00:24,240
Jsem do tebe zamilovaná

11
00:00:24,250 --> 00:00:25,810
od chvíle, co jsem tě viděla

12
00:00:25,820 --> 00:00:28,570
hrát na trumpetu v šesté třídě.

13
00:00:28,580 --> 00:00:31,150
Ráda bych šla
na ples absolventů s tebou.

14
00:00:37,830 --> 00:00:39,520
A taky...

15
00:00:39,530 --> 00:00:41,600
chci, abys byl můj první.

16
00:00:48,700 --> 00:00:51,630
Tak jo, zabal to.

17
00:00:51,640 --> 00:00:53,730
Tati?

18
00:00:53,740 --> 00:00:55,770
Už tam jsi 25 minut.

19
00:00:55,780 --> 00:00:58,200
Jestli to chceš dělat,
tak u sebe v pokoji.

20
00:00:58,210 --> 00:00:59,540
Neplýtvej mojí vodou.

21
00:00:59,550 --> 00:01:02,220
Jsme v Kalifornii.
Uprostřed období sucha.

22
00:01:22,000 --> 00:01:25,200
Surviving Jack
04 - Rhythm is a Dancer

23
00:01:28,680 --> 00:01:31,770
Které z těchto šatů
řeknou všem na plese

24
........