1
00:00:01,171 --> 00:00:07,848
21. ZÁŘÍ, 1685
SALEM

2
00:00:19,037 --> 00:00:22,552
Já, Izák Walton...

3
00:00:24,473 --> 00:00:28,371
Jsem spatřil nahou
Abigail Cookovou...

4
00:00:31,722 --> 00:00:33,245
... a líbal ji.

5
00:00:34,044 --> 00:00:34,934
A?

6
00:00:35,863 --> 00:00:39,152
- A...
- A dopustil se hříchu samohany.

7
00:00:39,327 --> 00:00:43,241
A dopustil se hříchu samohany.

8
00:00:43,601 --> 00:00:44,835
Deset ran.

9
00:00:54,736 --> 00:00:56,290
V tento úžasný den,

10
00:00:56,320 --> 00:01:01,282
se naši stateční hoši musí postavit
čelem ďáblovým pěšákům...

11
00:01:01,588 --> 00:01:04,386
Francouzi a indiánští divoši,

12
00:01:04,526 --> 00:01:07,955
se shromažďují v lesích
přímo před našimi dveřmi.

13
00:01:08,936 --> 00:01:10,553
A čím se budete bránit?

14
00:01:10,950 --> 00:01:13,840
Ne Sodomou,
ale Salemem.

15
00:01:14,021 --> 00:01:17,216
Nemůžeme očekávat,
že Bůh bude na naší straně,

16
00:01:17,290 --> 00:01:21,446
když budeme tolerovat ohavnosti,
nebo ty, jež je páchají.

17
00:01:22,525 --> 00:01:25,212
Vy dva tady zůstanete
připoutaní celou noc.

18
00:01:25,377 --> 00:01:29,595
A ty, chlapče poneseš znamení
svých hříchů po celý zbytek života.

19
00:01:34,488 --> 00:01:36,574
Ne, prosím. Prosím!

20
00:01:36,605 --> 00:01:37,698
Proboha, Sibley.

21
00:01:38,941 --> 00:01:42,050
Pranýř a bičování jsou
dostatečným trestem.

22
00:01:42,566 --> 00:01:43,800
Ne!

23
........