1
00:00:00,601 --> 00:00:02,096
<i>V předchozích dílech Believe...</i>

2
00:00:02,121 --> 00:00:03,885
Bo je velmi zvláštní holčička.

3
00:00:06,457 --> 00:00:08,448
Bo je kandidátka na degradaci, Romane.

4
00:00:08,450 --> 00:00:09,815
To musíš uznat.

5
00:00:09,817 --> 00:00:11,584
Přestaňte!

6
00:00:11,586 --> 00:00:13,286
Čím víc se nalazuje,

7
00:00:13,288 --> 00:00:15,454
tím pravděpodobnější je,
že dopadne jako její matka.

8
00:00:15,456 --> 00:00:18,358
Máš problém s tím, o co tě žádám?

9
00:00:18,360 --> 00:00:19,792
- Vzal ji Winter.
- A dost.

10
00:00:19,794 --> 00:00:21,261
A já zamýšlím využít

11
00:00:21,263 --> 00:00:23,997
každý zdroj, který mám,
abych Bo znovu získal.

12
00:00:23,999 --> 00:00:26,298
Cítil jste to,
když jste ji poprvé potkal.

13
00:00:26,300 --> 00:00:28,033
Tak má účinek na lidi, no a co?

14
00:00:28,035 --> 00:00:30,803
Je to vaše dcera, Bo je vaše dcera.

15
00:00:30,805 --> 00:00:32,805
Ona to neví?

16
00:00:32,807 --> 00:00:35,841
To bude vaše privilegium.

17
00:00:45,149 --> 00:00:46,301
Co to kreslíš?

18
00:00:46,320 --> 00:00:48,020
Dětskou pohádku.

19
00:00:48,022 --> 00:00:52,124
To dává smysl,
vzhledem k tomu, že jsi dítě.

20
00:00:53,393 --> 00:00:57,029
Jo. Znám své publikum.

21
00:00:57,031 --> 00:00:59,363
Podívej.

22
00:00:59,365 --> 00:01:01,232
Co jsou zač?

23
00:01:01,234 --> 00:01:03,401
Král a princezna.

24
00:01:03,403 --> 00:01:05,236
Jsou uvězněni ve svém hradě.
........