1
00:00:04,396 --> 00:00:07,696
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:11,825 --> 00:00:14,825
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

3
00:00:17,876 --> 00:00:20,986
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

4
00:00:23,704 --> 00:00:26,866
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

5
00:00:37,771 --> 00:00:42,512
Překlad a časování - Anniie126

6
00:00:56,184 --> 00:00:58,018
Jsme tu kvůli Hessovi.

7
00:00:58,020 --> 00:01:01,588
Jo, tak to chcete mluvit s Goldem,
Maxem Goldem.

8
00:01:01,590 --> 00:01:02,923
Je na cestě.

9
00:01:03,010 --> 00:01:05,443
<i>HESS & SYNOVÉ
TRANSPORT</i>

10
00:01:15,937 --> 00:01:17,604
Vy jste Gold?

11
00:01:17,606 --> 00:01:19,873
Jo a vy jste...

12
00:01:19,875 --> 00:01:22,342
My jsme z Farga.

13
00:01:22,344 --> 00:01:25,379
Fajn. Říkali, že někoho pošlou.

14
00:01:25,381 --> 00:01:27,114
To říkali správně.

15
00:01:29,284 --> 00:01:31,819
Tady ve městě není knihovna.

16
00:01:31,821 --> 00:01:34,021
Proč tady není žádná knihovna?

17
00:01:34,023 --> 00:01:36,824
No... kvůli škrtům v rozpočtu?

18
00:01:46,469 --> 00:01:48,736
Myslí si, že každé město
by mělo mít knihovnu.

19
00:01:48,738 --> 00:01:51,939
S tím souhlasím. Řekněte
mu, že souhlasím.

20
00:02:00,048 --> 00:02:03,417
Z Farga nás poslali, abychom zjistili,
co se Hessovi stalo.

21
00:02:03,419 --> 00:02:04,852
Bodli ho do týla

22
00:02:04,854 --> 00:02:07,786
ve strip baru, to se mu stalo.

23
00:02:26,906 --> 00:02:28,440
Dobře.

........