1
00:00:02,896 --> 00:00:06,196
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:10,325 --> 00:00:13,325
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

3
00:00:16,376 --> 00:00:19,486
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

4
00:00:22,204 --> 00:00:25,366
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

5
00:00:37,076 --> 00:00:41,817
Překlad a časování - Anniie126

6
00:00:54,684 --> 00:00:56,518
Jsme tu kvůli Hessovi.

7
00:00:56,520 --> 00:01:00,088
Jo, tak to chcete mluvit s Goldem,
Maxem Goldem.

8
00:01:00,090 --> 00:01:01,423
Je na cestě.

9
00:01:01,510 --> 00:01:03,943
<i>HESS & SYNOVÉ
TRANSPORT</i>

10
00:01:14,437 --> 00:01:16,104
Vy jste Gold?

11
00:01:16,106 --> 00:01:18,373
Jo a vy jste...

12
00:01:18,375 --> 00:01:20,842
My jsme z Farga.

13
00:01:20,844 --> 00:01:23,879
Fajn. Říkali, že někoho pošlou.

14
00:01:23,881 --> 00:01:25,614
To říkali správně.

15
00:01:27,784 --> 00:01:30,319
Tady ve městě není knihovna.

16
00:01:30,321 --> 00:01:32,521
Proč tady není žádná knihovna?

17
00:01:32,523 --> 00:01:35,324
No... kvůli škrtům v rozpočtu?

18
00:01:44,969 --> 00:01:47,236
Myslí si, že každé město
by mělo mít knihovnu.

19
00:01:47,238 --> 00:01:50,439
S tím souhlasím. Řekněte
mu, že souhlasím.

20
00:01:58,548 --> 00:02:01,917
Z Farga nás poslali, abychom zjistili,
co se Hessovi stalo.

21
00:02:01,919 --> 00:02:03,352
Bodli ho do týla

22
00:02:03,354 --> 00:02:06,286
ve strip baru, to se mu stalo.

23
00:02:25,406 --> 00:02:26,940
Dobře.

........