1
00:00:00,206 --> 00:00:01,606
<i>V minulém dílu...</i>

2
00:00:01,968 --> 00:00:05,040
Dneska jsem viděl městem
procházet vandráka.

3
00:00:05,041 --> 00:00:06,873
A nemohl jsem
uvěřit svým očím.

4
00:00:07,537 --> 00:00:09,142
Byl to John Alden.

5
00:00:09,490 --> 00:00:11,010
Řekla jsi mi, že je mrtvý!

6
00:00:11,458 --> 00:00:12,679
Tohle je moje přísaha.

7
00:00:12,680 --> 00:00:14,281
Vrátím se pro tebe.

8
00:00:14,282 --> 00:00:17,770
Co je John Alden v porovnání
se vším, co před tebou leží?

9
00:00:18,712 --> 00:00:21,626
Vrátil ses pro jedinou věc.
Jednu jedinou.

10
00:00:21,669 --> 00:00:23,294
Teď je Mary Sibleyovou.

11
00:00:23,325 --> 00:00:25,590
A je nejbohatší ženou v Salemu.

12
00:00:25,668 --> 00:00:27,097
Čas krmení.

13
00:00:32,631 --> 00:00:37,591
Drahý Salem zachvátila
zatracená panika z čarodějnic.

14
00:00:39,273 --> 00:00:43,069
Ďábel naši zemi zaslíbenou

15
00:00:43,108 --> 00:00:44,944
nedostane bez boje!

16
00:00:45,852 --> 00:00:48,450
Nebojím se mrtvých,
ani živých.

17
00:00:49,866 --> 00:00:51,605
Co vlastně tyto hrozné
čarodějnice chtějí?

18
00:00:51,628 --> 00:00:53,346
Vlastnit zemi.

19
00:00:53,370 --> 00:00:56,161
Čekala jsem na tebe.
Roky a roky.

20
00:00:57,152 --> 00:00:59,503
Byl jsem tam tu noc,
co jste to udělala.

21
00:01:00,573 --> 00:01:02,588
To je všechno,
co mi po něm zbylo.

22
00:01:03,529 --> 00:01:05,896
Bylo to dítě Johna Aldena.

23
00:01:06,632 --> 00:01:09,186
........