1
00:00:00,130 --> 00:00:01,886
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,916 --> 00:00:03,659
Právě jsme minuli Caleba.

3
00:00:03,689 --> 00:00:05,352
Jacobe, jak to víš?

4
00:00:05,382 --> 00:00:06,931
Cítím ho.

5
00:00:07,295 --> 00:00:10,097
Přijde jich víc. Víc než si
dokážete představit.

6
00:00:10,164 --> 00:00:11,699
A co to, co se stalo Calebovi?

7
00:00:11,766 --> 00:00:13,967
Jaké záruky vlastně
v tomhle životě máme?

8
00:00:14,035 --> 00:00:16,069
Kdybych ho zítra ztratil,

9
00:00:16,137 --> 00:00:17,971
alespoň jsem s ním
strávil tyhle uplynulé dny.

10
00:00:18,039 --> 00:00:19,973
Nejsi jediná.
Jsou tu další.

11
00:00:20,041 --> 00:00:21,475
Ti se taky zabili?

12
00:00:22,082 --> 00:00:24,044
Ne. Jenom ty.

13
00:00:24,112 --> 00:00:26,847
Caleb Richards zabil mého bratrance.

14
00:00:26,914 --> 00:00:27,981
Proč jste ho nechali jít?

15
00:00:28,049 --> 00:00:29,149
Co tady děláme?

16
00:00:29,217 --> 00:00:31,251
Vylez ven.

17
00:00:31,318 --> 00:00:32,552
<i>Vypadni!</i>

18
00:00:57,213 --> 00:00:58,512
Jak jsi to udělal?

19
00:01:02,248 --> 00:01:03,759
Chceš, abych ti to předvedl?

20
00:01:13,176 --> 00:01:16,178
Máš někoho dalšího,
s kým si můžeš hrát?

21
00:01:16,208 --> 00:01:19,146
Nemám žádné kamarády.

22
00:01:21,183 --> 00:01:22,316
Jsem Jenny.

23
00:01:23,953 --> 00:01:25,487
Jacob.

24
00:01:25,554 --> 00:01:28,756
Tak ukážeš mi,
........