1
00:00:11,293 --> 00:00:14,875
Následující události
se odehrávají mezi 3.00 a 4.00

2
00:00:14,963 --> 00:00:18,711
v den prezidentských primárek v Kalifornii.

3
00:00:24,264 --> 00:00:28,427
Co děláš uprostřed silnice? Jsi praštěná?

4
00:01:22,322 --> 00:01:24,445
Nezastavuj se.

5
00:01:37,546 --> 00:01:39,372
Drž hubu.

6
00:01:39,464 --> 00:01:41,540
Postav ji.

7
00:01:43,760 --> 00:01:45,420
Dělej, běž.

8
00:01:45,512 --> 00:01:48,382
Drž hubu. Dělej, jdeme.

9
00:01:57,857 --> 00:01:59,934
- Musíme se vrátit.
- Je mrtvá.

10
00:02:00,026 --> 00:02:01,936
To nemůžeš vědět.

11
00:02:02,028 --> 00:02:05,232
- Klídek.
- Na čí straně jsi?

12
00:02:05,323 --> 00:02:07,993
Nemůžeme ji nechat na ulici.

13
00:02:20,797 --> 00:02:24,581
- Nino, já vím, že jsi naštvaná.
- Samozřejmě. Cos čekal?

14
00:02:24,676 --> 00:02:30,015
Promiň. Musel jsem odejít,
protože mi volal Walsh.

15
00:02:30,098 --> 00:02:34,048
Měl schůzku s jedním agentem,
se Scottem Baylorem. Ten měl důkaz...

16
00:02:34,144 --> 00:02:37,844
Který ukazoval na mě. Měl sis to promyslet.

17
00:02:37,939 --> 00:02:41,474
Poslouchej. Richard Walsh je mrtvý.

18
00:02:43,570 --> 00:02:46,690
- Cože?
- Zastřelili ho. Viděl jsem ho umírat.

19
00:02:48,158 --> 00:02:50,483
Co se děje?

20
00:02:50,577 --> 00:02:55,535
Měl důkaz, že někdo uvnitř
je za tím atentátem na Palmera.

21
00:02:55,624 --> 00:02:58,115
- Kdo?
- To zatím nevím.

22
00:02:58,210 --> 00:03:01,045
Než Richard umřel, dal mi tu vstupní kartu.

23
00:03:01,129 --> 00:03:04,997
Doufám, že nám řekne víc.
........