1
00:00:00,154 --> 00:00:01,976
<i>V minulých dílech jste viděli... </i>

2
00:00:02,059 --> 00:00:03,155
Co jsi zjistil?

3
00:00:03,218 --> 00:00:06,054
Oddíl Hessianských
žoldáků o síle 1500 mužů

4
00:00:06,117 --> 00:00:07,717
se připravuje na pochod do Trentonu.

5
00:00:07,851 --> 00:00:09,451
Hned to musím říct Benovi.

6
00:00:09,512 --> 00:00:11,827
Pokud jsou němečtí
žoldáci v Trentonu,

7
00:00:11,920 --> 00:00:13,813
tak Britové tam
rozhodně nejsou.

8
00:00:13,874 --> 00:00:16,308
Nemyslíte, že by to chtěl
Generál Washington vědět?

9
00:00:16,417 --> 00:00:17,517
Marco.

10
00:00:17,578 --> 00:00:18,687
Polo.

11
00:00:18,748 --> 00:00:20,640
Marco.

12
00:00:20,862 --> 00:00:21,400
Polo.

13
00:00:21,461 --> 00:00:24,809
Jste zrádce a špeh.

14
00:00:25,277 --> 00:00:27,958
Věříte, že byste ve velení
mohl nahradit Washingtona.

15
00:00:28,019 --> 00:00:29,291
A já s tím souhlasím.

16
00:00:29,394 --> 00:00:31,639
Zařídil jsi prodej úrody
Selaha Stronga

17
00:00:31,700 --> 00:00:33,596
předtím, nebo potom,
co jsi našel svého viníka?

18
00:00:33,682 --> 00:00:37,110
Všechny tyhle konfiskace dosáhnou
jen vytvoření dalších Selahů,

19
00:00:37,173 --> 00:00:38,994
více Benů Tallmadgeů,
prodlouží válku.

20
00:00:39,055 --> 00:00:41,467
Neexistuje žádná válka bez vojska
a Washington skončil.

21
00:00:41,528 --> 00:00:44,027
- Podceňuješ je.
- Možná přeceňuju tebe.

22
00:01:43,806 --> 00:01:46,311
Obžaloba proti Selahu Strongovi?

23
........