1
00:00:00,109 --> 00:00:01,567
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,568 --> 00:00:02,531
Izáku?

3
00:00:02,532 --> 00:00:04,086
Smilník Izák.

4
00:00:04,125 --> 00:00:06,173
Přijít do Salemu,
abys unikl válce,

5
00:00:06,174 --> 00:00:08,743
je jako skočit do moře,
aby ses vyhnul dešti.

6
00:00:08,744 --> 00:00:10,211
Ještě Salem opustit nemůžeš.

7
00:00:10,212 --> 00:00:11,813
Je tu něco co musíš vidět.

8
00:00:12,282 --> 00:00:13,648
Kruh byl přerušen.

9
00:00:14,524 --> 00:00:15,316
Kdo nás viděl?

10
00:00:15,317 --> 00:00:16,684
Nevím.

11
00:00:16,685 --> 00:00:18,385
Čekala jsem na tebe.

12
00:00:18,386 --> 00:00:20,321
Roky a roky.

13
00:00:20,322 --> 00:00:22,056
Odejdi se mnou.

14
00:00:22,824 --> 00:00:25,360
Nemůžu.
Nikdy by mě nepustil.

15
00:00:25,361 --> 00:00:26,994
Veliký obřad započal,

16
00:00:26,995 --> 00:00:29,096
a země si žádá nevinnou krev.

17
00:00:29,097 --> 00:00:31,132
Znám své povinnosti dobře.

18
00:00:31,133 --> 00:00:34,202
Jediná věc, co mě drží naživu,

19
00:00:34,203 --> 00:00:36,303
bude tvůj výraz,

20
00:00:36,304 --> 00:00:40,775
až John Alden zjistí,
co jsi doopravdy zač.

21
00:00:42,978 --> 00:00:44,512
Otče, vy znáte Bridget.

22
00:00:44,513 --> 00:00:46,347
Jak si můžete myslet,
že to udělala?

23
00:00:46,348 --> 00:00:48,259
Nezáleží na tom,
co si myslím já.

24
00:00:48,321 --> 00:00:50,305
........