1
00:00:06,143 --> 00:00:07,711
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,745 --> 00:00:09,246
To snad ne!

3
00:00:10,914 --> 00:00:11,981
Kam ho vedete?

4
00:00:12,015 --> 00:00:13,149
Vy víte kam.

5
00:00:13,183 --> 00:00:18,121
Revoluce začíná zde.

6
00:00:18,155 --> 00:00:20,290
Nebýt mě,
Liber8 by nikdy neexistovalo.

7
00:00:20,324 --> 00:00:24,160
Možná, že jsou
jen ztělesněním mého svědomí.

8
00:00:24,194 --> 00:00:25,294
Já to věděla!

9
00:00:28,331 --> 00:00:29,732
Curtis, to on mě zabil.

10
00:00:49,019 --> 00:00:50,719
Nemáte na to to tu vést.

11
00:00:50,754 --> 00:00:52,922
To naštěstí nezáleží na tobě.

12
00:00:57,093 --> 00:00:59,394
Tohle je katastrofa.

13
00:00:59,428 --> 00:01:00,996
Co bude teď?

14
00:01:01,030 --> 00:01:03,064
Vyslechneme ho.

15
00:01:13,776 --> 00:01:15,743
A Aleca taky vyslechnete?

16
00:01:15,778 --> 00:01:17,045
Pokud nám neřekne,

17
00:01:17,079 --> 00:01:19,181
kde ukryl tu zbraň,
tak ano.

18
00:01:27,255 --> 00:01:29,023
To se mi nelíbí.

19
00:01:29,057 --> 00:01:30,991
To je ale překvapení!

20
00:01:31,026 --> 00:01:33,727
Kiera Cameronová na vážkách.

21
00:01:33,761 --> 00:01:35,729
Ochránkyně.

22
00:01:35,763 --> 00:01:38,632
To jméno se
k tobě vůbec nehodí.

23
00:01:38,666 --> 00:01:41,668
Co ochraňuješ, Kiero?

24
00:01:41,703 --> 00:01:43,904
Aleca ne.

........