1
00:00:00,849 --> 00:00:01,949
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,877 --> 00:00:04,677
Dnes by byla skvělá příležitost

3
00:00:04,679 --> 00:00:06,913
říct Larrymu,
že nejsi Jeff Strongman,

4
00:00:06,915 --> 00:00:08,147
ale že jsi ve skutečnosti Alan Harper.

5
00:00:08,149 --> 00:00:10,349
Jestli řekneš Larrymu,
kdo doopravdy jsi,

6
00:00:10,351 --> 00:00:12,952
tak se bude ptát,
proč jsem mu to neřekla já.

7
00:00:12,954 --> 00:00:17,223
Uděláš mi tu čest
a staneš se paní Alana Harpera?

8
00:00:17,858 --> 00:00:19,225
Kdo je sakra Alan Harper?

9
00:00:19,227 --> 00:00:22,495
Larry! Koukej! Kozy!

10
00:00:24,499 --> 00:00:27,667
Můžeme jít do jiné místnosti
a můžeš si s nimi pohrát, což?

11
00:00:27,669 --> 00:00:29,709
Opravdu?
Uprostřed dne?

12
00:00:31,171 --> 00:00:33,272
Počkej chvíli.
Kdo je Alan Harper?

13
00:00:33,274 --> 00:00:35,942
Na tu otázku odpovím,
ale předtím...

14
00:00:35,944 --> 00:00:37,677
Gretchie, jak odpovíš?

15
00:00:37,679 --> 00:00:39,112
Vezmeš si mě?

16
00:00:40,114 --> 00:00:40,580
Ano.

17
00:00:40,582 --> 00:00:42,915
Panebože!

18
00:00:45,052 --> 00:00:48,054
Právě jsem se stal
nejšťastnějším mužem na světě.

19
00:00:48,056 --> 00:00:50,022
Nebreč. Nebreč. Nebreč.

20
00:00:50,024 --> 00:00:52,792
A na tvou otázku, Larry,

21
00:00:52,794 --> 00:00:55,962
chci říct, že všechno,
co jsi o mně do teď věděl,

22
00:00:55,964 --> 00:00:57,363
je lež.

23
00:00:57,365 --> 00:00:59,198
........