1
00:00:00,002 --> 00:00:01,638
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:04,074 --> 00:00:05,573
<i>Takže si myslíte, že je to ten,</i>

3
00:00:05,575 --> 00:00:06,541
<i>co zabil všechny ty
lidi v Bemidji?</i>

4
00:00:06,543 --> 00:00:09,244
Mohl by.

5
00:00:09,246 --> 00:00:11,279
Chci říct, vy tvrdíte,
že je to všechno jedna velká náhoda,

6
00:00:11,281 --> 00:00:13,048
a najednou tu máme čtyři oběti

7
00:00:13,050 --> 00:00:15,183
během 24 hodin, včetně vás.

8
00:00:15,185 --> 00:00:17,652
Moje žena je mrtvá
a vy mě tu obtěžujete.

9
00:00:17,654 --> 00:00:20,155
Prostě nech chudáka Lestera
na pokoji, ano?

10
00:00:20,157 --> 00:00:21,990
Tohle jsem našel
minulý týden za stěračem.

11
00:00:21,992 --> 00:00:25,493
Nechal jsi na vyděračském
dopise samoopalovací krém.

12
00:00:25,495 --> 00:00:27,696
Já to přebírám.

13
00:00:27,698 --> 00:00:29,264
Tak jsem prověřil jeho registračku
a zjistil,

14
00:00:29,266 --> 00:00:32,867
že to auto bylo registrované na jednu
z vašich obětí.

15
00:00:32,869 --> 00:00:35,103
30 miligramů. Neber si víc než jednu,

16
00:00:35,105 --> 00:00:37,839
jestli ještě plánuješ spát.
Je to v podstatě speed.

17
00:00:58,843 --> 00:01:03,286
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

18
00:01:05,634 --> 00:01:09,977
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

19
00:01:11,766 --> 00:01:15,936
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

20
00:01:18,343 --> 00:01:22,224
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

21
00:01:35,337 --> 00:01:39,702
Překlad a časování - Anniie126

22
00:02:03,659 --> 00:02:05,673
<i>Kdesi v Minesotě roku 1987</i>

........