1
00:00:00,124 --> 00:00:03,256
<i>- V předchozích dílech Reign:</i>
- Někoho jsi v lese zabil,

2
00:00:03,376 --> 00:00:06,026
když tě pohani nutili
vybrat si svou oběť.

3
00:00:06,146 --> 00:00:10,063
Zabil jsem muže, který by zabil jiného.
A dodnes si říkám, zda neměl rodinu?

4
00:00:10,183 --> 00:00:12,899
- Mám velmi mocné strýčky.
- Co? Vévodu z Guise?

5
00:00:13,019 --> 00:00:16,488
Tušíš, co jsi udělala?
Pustila jsi k nám domů ďábla.

6
00:00:18,291 --> 00:00:22,708
- To otec. Úplně se zbláznil.
- Myslíš, že trpím bludy?

7
00:00:22,828 --> 00:00:25,011
Francouzské jednotky dnes
ráno vyrazily do Calais.

8
00:00:25,131 --> 00:00:27,246
K záchraně Francie
potřebuju vévodovu armádu.

9
00:00:27,366 --> 00:00:30,216
Zůstaneme a dokončíme to,
nebo přitom zemřeme.

10
00:00:53,525 --> 00:00:56,507
- Už jsi viděla Francise?
- Ještě ne.

11
00:00:56,627 --> 00:01:00,478
Je divné, že po měsících čekání
jsou nejhorší tyhle poslední chvíle.

12
00:01:00,598 --> 00:01:02,513
A co ty? Nechceš
hledat Leitha?

13
00:01:02,633 --> 00:01:06,551
Byl odveden, aby ho tady nepotrestali.
Kdyby přežil, nikdy by se nevrátil.

14
00:01:06,671 --> 00:01:08,071
Bude to tak lepší.

15
00:01:09,760 --> 00:01:12,089
Proč nepřišel Bash
přivítat svého bratra?

16
00:01:12,209 --> 00:01:15,445
Je zase v Krvavém lese
a loví Temnotu.

17
00:01:16,479 --> 00:01:20,030
Nevím, proč má Bash pocit,
že je jeho povinnost to ukončit.

18
00:01:20,150 --> 00:01:22,433
Jen chci,
aby se vrátil ke mně domů.

19
00:01:22,553 --> 00:01:25,836
Aby mě odvedl ode dvora
a našeho šíleného krále.

20
00:01:25,956 --> 00:01:28,538
Bůh ochraňuj prince Francise!

21
00:01:28,658 --> 00:01:30,608
........