1
00:00:04,423 --> 00:00:07,055
Bylo mi řečeno, že dostanu ještě
jednu velkou palačinku s máslem

2
00:00:07,056 --> 00:00:08,781
nebo dvě
o velikosti stříbrného dolaru.

3
00:00:08,901 --> 00:00:10,386
Ano, pane Pilafe.

4
00:00:10,396 --> 00:00:13,956
Ale, bohužel, nám dochází máslo...

5
00:00:14,386 --> 00:00:17,054
takže máme
jenom jednu kostičku na každého...

6
00:00:17,911 --> 00:00:19,209
Ahoj, Joeli.

7
00:00:19,234 --> 00:00:21,714
Jdu pozdě, protože mi při cestě
do školy volala bývalka

8
00:00:21,834 --> 00:00:23,534
a fakt je těžký telefonovat na kole.

9
00:00:23,559 --> 00:00:25,289
Volala ti Carla? Co říkala?

10
00:00:25,314 --> 00:00:26,774
No, hledá hlídání domu,

11
00:00:26,799 --> 00:00:28,399
protože ona a její přítel Carl,

12
00:00:28,519 --> 00:00:30,292
chtějí jít na školní "Setkání po letech".

13
00:00:30,317 --> 00:00:32,257
Což je i moje "Setkání po letech".

14
00:00:32,282 --> 00:00:34,382
Ale teď tam
nepůjdu, protože budu hlídat.

15
00:00:34,407 --> 00:00:36,822
Počkej, cože?
Ne. Proč ses jí nepostavil.

16
00:00:36,847 --> 00:00:37,908
Víš, proč jsi neřekl "ne"?

17
00:00:37,933 --> 00:00:40,233
Zkoušel jsem to,
ale je to hrozně těžký.

18
00:00:40,340 --> 00:00:42,240
Je to jako,
když má nade mnou moc.

19
00:00:43,335 --> 00:00:46,138
- Tady jsi.
- Irene! Přineslas mi dvě kafe.

20
00:00:46,163 --> 00:00:48,525
- Jo!
- Ano.

21
00:00:48,526 --> 00:00:50,365
Vypadáš unaveně.

22
00:00:50,366 --> 00:00:52,465
Víš, co?
Proč si jedno nevezmeš?

23
........